Publikum kan evakueres gennem 60 meter høj skakt

Det var hverken indhentning af byggetilladelser eller etablering af publikumssikrede nødudgange, der stod øverst på to-do-listen, da Forsvarsministeriet i al hemmelighed planlagde byggeriet af koldkrigsbunkeren REGAN Vest tilbage i 1960’erne.

Dengang var der fokus på at beskytte mod udefra kommende farer, så derfor er der kun én udgang fra beboelses- og arbejdsområdet i bunkeren, for så var der også kun ét sted, hvorfra man skulle forsvare sig mod fjendtlig indtrængen. Nødudgange var der ikke mange af, så inden Nordjyske Museer om et års tid kan slå dørene op til REGAN Vest, skal disse – sammen med en lang række andre sikkerhedsforanstaltninger – være på plads.

De seneste år er der arbejdet intenst med sikkerhed for publikum i bunkeren. Der er etableret brandventilation og boret nye skorstene hele vejen ned til hulrummet i kridtbakken omkring bunkeren. Der er ny nødbelysning i hele anlægget, der er skiftet branddøre og etableret forsyning af slukningsvand i tilfælde af brand – blandt andet.

Og så er der nødudgange. I dag kræves minimum to udgange, så man ikke bliver fanget f.eks. i tilfælde af brand, og derfor skulle der etableres en ny evakueringsvej fra bunkeren op til overfladen – 60 meter oppe.

Onsdag i sidste uge blev evakueringshejs, som noget af det sidste sikkerhedsudstyr, sænket ned gennem den primære luftindsugningsskakt.

Evakueringshejset er en specialkonstruktion fra Alimak AB i Sverige, og det skal evakuere gæster fra bunker op til terræn gennem den 60 meter høje luftindsugningsskakt. Det har været et ultimativt krav fra beredskabet, at der skal kunne evakueres til det fri i enhver tænkelig og utænkelig situation.

Den utænkelige situation opstår, hvis gæster og guider – mod forventning – bliver afskåret fra at kunne anvende den primære adgangsvej i en brandsituation. I så fald kan det nye hejs gennemføre en fuld evakuering af 65 personer på en time, og Nordjyllands Beredskab vil stå parat ved udgangen over bunkeren med hjælp til de, der måtte have brug for det.

Der må maks. befinde sig 65 personer på samme tid i bunkerens to ringe.