Ny bog om oprør i Nordjylland

Ny bog og ny udstilling undersøger sideløbende nordjyske oprør

Når Aalborg Historiske Museum lørdag 15. februar 2020 åbner udstillingen Oprør i Nordjylland udkommer også en ny bog med samme titel. Bogen undersøger, ligesom udstillingen, påstanden om, at nordjyder er specielt oprørske, og at der er et særligt sammenhold i det nordlige, såkaldte Udkantsdanmark, som maner til kamp mod uretfærdigheder.

Resultatet er et skarpt vinklet portræt af livet i en landsdel langt fra magtens centrum og af de mennesker, der lever i den. Et portræt, der både kan ses som et supplement til udstillingen og læses selvstændigt. Oprør i Nordjylland indeholder bidrag fra lektor Johannes Andersen, professor Poul Duedahl, museumsinspektør Stig Bergmann Møller og dr. phil. Morten Pedersen. Bogen fortæller i fem rigt illustrerede kapitler om 500 års oprør mod uretfærdighed, dårlige levebetingelser, kaos og lovløshed.

Alt fra lovløshed til lavmælte oprør

Den fortæller, hvordan forskellige oprør har skabt nordjysk sammenhold i kampen for medmenneskelighed, regional udvikling, miljø, bæredygtighed og et bedre samfund. Den beskriver oprør fra nutiden, hvor det ikke kun handler om fysisk opstand, men også kan udfolde sig lavmælt og uden de store armbevægelser – og alligevel flytte bjerge. Og den beskriver tiden før industrialiseringen, hvor Nordjylland var negligeret af det øvrige Danmarks administration og ordenshåndhævelse, og hvor barske historier om lovløshed, selvtægt og moralsk og religiøs rebelskhed hørte til dagligdagen.

”Tilskuerne måtte helt op på tæerne for at få et glimt af den lavstammede krabat. Til gengæld kunne han høres. Bettefanden skreg højere for hvert slag, skarpretteren tildelte hans rygstykker, for mestermanden havde håndelaget og kendte kunsten at lade tykke hasselkæppe glide hen over kroppen, så huden blev flænget. Det hjalp selvfølgelig også, at strafferedskabet havde ligget i saltlage natten over. Politibetjenten ved siden af talte pryglene højlydt, så alle kunne følge med, og efter 27 piskeslag var sejpineriet slut.”

Citatet herover er fra Poul Duedahls kapitel Oprør fra udkanten og beskriver afstraffelsen af et medlem af en af Himmerlands røverbander, med tilnavnet Bettefanden, i 1844. Røverbanderne var et udtryk for, hvordan Nordjylland lå norden for lands lov og ret, og at der derfor var plads til et omfattende, organiseret røvervæsen. Banderne blev beundret fra fattigfolks side – nærmest som en slags Robin Hood-tilgang, og altså et syn på røverbanderne som et socialt oprør mod dårlige levevilkår.

Et eksempel på et mere lavmælt oprør oplevede man, da borgerne i Aabybro, og nordjyderne generelt, med mediernes hjælp protesterede mod udvisningen af Im og Suthida Nielsens til Thailand i 2013. Det var et stilfærdigt oprør, der – for første gang siden besættelsen – førte til lovgivning med tilbagevirkende kraft. Og det var aldrig blevet til noget, hvis ikke forældrene til Ims klassekammerater via forældreintra havde organiseret sig og blandt andet oprettet en proteststøtteside på facebook, der i løbet af få døgn fik mere end 7000 følgere. Det var også forældrene og andre Aabybro-boere, der organiserede fakkeloptog i Aabybros gader, der fik stor mediebevågenhed og udstillede manglen på politisk vilje til at gøre noget ved en åbenlys uretfærdighed. Det hele var et stilfærdigt oprør, der sendte politikerne på glatis og skabte forandring.

Ny arkæologisk viden

Bogen afsluttes med den nyeste viden om de kampe, der om nogen har formet fortællingerne om det nordjyske oprør, nemlig da Danmarks sidste borgerkrig, Grevens Fejde, ramte Nordjylland. Her præsenteres for første gang de omfattende analyser af de arkæologiske udgravninger i 2014-15 og 2019 af massegraven til de faldne nordjyder under stormen på Aalborg 18. december 1534. De er baggrunden for, at vi i dag kan fortælle historien om, hvordan almindelige nordjyder, der var mærket af datidens sygdomme og livsvilkår, fandt døden i ekstremt voldsomme, gruopvækkende oprørskampe. Og ikke mindst historien om, hvordan de fandt deres sidste hvilested i en fællesgrav i det område, der i dag dækkes af bebyggelsen omkring Tiendeladen i det centrale Aalborg.

Om forfatterne

Johannes Andersen er lektor emeritus og ekstern lektor ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Har i mere end 40 år forsket og undervist i demokrati, identitet, hverdagsliv og politisk deltagelse. Bl.a. forfatter til Mit eget fælles bedste. Om unge, demokrati og politisk deltagelse (2017) og Rundt om bordet. Trængte måltider og moderne livsformer (2014). Også aktiv som musiker, med fire album bag sig, bl.a. Der er grænser (2019).

Poul Duedahl er professor i moderne historie ved Institut for Politik og samfund, Aalborg Universitet. Han skrevet om en lang række kulturhistoriske emner og er bl.a. forfatter til Forbrydelsens ansigt (2013), Ondskabens øjne (2016) og Velkommen på bagsiden (2018), der alle er blevet kåret som Årets Historiske Bog. Han står endvidere bag bogen Grænseland, der udgives af Danmarks Radio i maj 2020 i forbindelse med tv-serien af samme navn i anledning af 100-året for Genforeningen.

Stig Bergmann Møller er cand. mag. fra Aarhus Universitet i middelalder og forhistorisk arkæologi. Har siden 1998 arbejdet som museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum med ansvar for middelalder og renæssance arkæologi. Han har skrevet artikler inden for bl.a. landbebyggelse, klostre, reformationen, bybefæstning og byarkæologi. I 2013 udgav han sammen med B. Springborg og J. Ørnbjerg bogen ”Aalborg 1300 – 1662. By, slot og befæstning”. Han var i 2000-2001 fagansvarlig ved opbygningen af Gråbrødrekloster Museet i Aalborg.

Morten Pedersen er museumsinspektør, dr.phil. og afdelingsleder ved Nordjyllands Historiske Museum. Leder af museets arbejde med Oprør i Nordjylland og mangeårig forsker og formidler i en lang række kulturhistoriske emner, herunder Aalborgs udvikling som industri- og vidensby. Senest bl.a. som forfatter til When China awakens … Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig (2018) og Cementen – 100 danmarkshistorier nr. 27 (2019).

Forlag

Bogen Oprør i Nordjylland udkommer på Aalborg Universitetsforlag og er en del af udstillingsprojektet Oprør i Nordjylland, som Aalborg Historiske Museum har skabt i samarbejde med designbureauet Torden & Lynild. Oprør i Nordjylland gennemføres med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aalborg Kommunes Kulturens Udviklingspulje og Region Nordjyllands Lille Kulturpulje.

Bogen koster 199 kr., og den kan købes i museumsbutikken på Aalborg Historiske Museum.

Skrevet 13. februar 2020