Nordea-fonden støtter nyt læringscenter ved REGAN Vest

Situationsrummet er hjertet i koldkrigsbunkeren REGAN Vest. Her skulle Danmarks regering samles og lede landet gennem en krise- eller måske en krigssituation. I et nyt læringscenter, der opføres i udstillingsbygningen ved siden af bunkeren, kan skoleelever indgå i rollespil og selv prøve kræfter med at lede landet og bevare det danske demokrati så længe som muligt. Nordea-fonden har netop bevilget 3,15 mio. kr. til læringscentret.
Foto: Lars Horn for Nordjyllands Historiske Museum

Nordea-fonden har netop uddelt 3,15 mio. kr. til etableringen af et nyt læringscenter, der placeres i den nye velkomst- og udstillingsbygning i Koldkrigsmuseet REGAN Vest, som åbner næste år. Læringscentret henvender sig primært til de ældste folkeskoleklasser, gymnasier samt erhvervsskoler, som blandt andet kan deltage i dilemmaspil om bevarelsen af det danske demokrati i krisesituationer.

”Det er fantastisk. Vi er meget glade for, at vi nu kan realisere planerne om at rulle den vigtige demokratifortælling ud for kommende generationer”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum og fortsætter:

”Fortællingen om REGAN Vest er grundlæggende fortællingen om det danske demokrati, og om hvor langt Danmark ville gå for at bevare det. Den fortælling er evigt aktuel, og med et nyt, moderne læringscenter får vi – i autentiske historiske rammer – mulighed for at synliggøre de demokratiske værdier over for specifikt denne målgruppe”.

REGAN Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5.500 m² stor atomsikker bunker, der i al hemmelighed blev opført i årene 1963-68 med det formål at huse regering og regent i tilfælde af en atomkrig. Hvis København var truet, skulle regeringen rykke til bunkeren i Rold Skov i Nordjylland og herfra lede landet og forsøge at bevare det danske demokrati så længe som muligt. Faldt REGAN Vest, faldt Danmark. Bunkeren, der stadig står komplet med alt interiør, er et meget håndgribeligt bevis på, hvor alvorlig situationen var og blev taget under Den Kolde Krig.

Når elever besøger det nye museum, kommer de først på en rundvisning i bunkeren – et autentisk stykke Danmarkshistorie, hvorefter de i læringscentret bliver konfronteret med forskellige dilemmaer, hvor de skal sikre den danske befolkning og det danske demokrati så længe som muligt i en krisesituation. Disse dilemmaspil tager udgangspunkt i autentiske totalforsvarsøvelser og udvikles sammen med øvrigt læringsmateriale i tæt samarbejde med lokale uddannelsessituationer og professionelle formidlere og spiludviklere. Eleverne tildeles roller i disse dilemmaspil, hvor de både skal indgå i svære forhandlinger og træffe beslutninger med dramatiske konsekvenser undervejs. Spillet bygges op om didaktiske og pædagogiske principper, der skaber læring for forståelse for scenariernes kompleksitet og handlingernes konsekvenser.

Læringsforløbet vil ikke alene give eleverne en forståelse af Den Kolde Krig, men også gøre dem i stand til at trække relevante paralleller til og reflektere over de udfordringer, et moderne demokrati står over for i dag, hvor alt fra terror, fake news, pandemier og deciderede krigshandlinger er med til at sætte dagsordenen.

”Koldkrigsbunkeren REGAN Vest er et symbol på, at demokratiet ikke kan tages for givet. Læringscentret bliver en historisk platform for at formidle og engagere særligt unge i spørgsmål om demokratiets overlevelse – og væsen,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, som støtter initiativer, der giver flere lyst til at deltage i den demokratiske debat.

Det nye læringscenter i Koldkrigsmuseet REGAN Vest ventes at stå klar til brug i 2023, og udover kernemålgruppen – folkeskolens 8.-10. klasser, erhvervsskoler samt gymnasieskolens ungdomsuddannelser – vil andre uddannelsestyper også få glæde af at benytte læringstilbuddene. Derudover planlægger museet som et selvstændigt forretningsområde at tilbyde tilpassede forløb som bl.a. teambuilding for virksomheder.

Koldkrigsmuseet REGAN Vest er støttet af Region Nordjyllands Vækst Forum, Rebild Kommune, Aalborg Kommune, Foreningen Realdania, Augustinus Fonden, Velux Fonden, Spar Nord Fonden og Jutlander Fonden Himmerland. Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget.