Middelaldervold, skomagerværksted og barnesko

Arkæologerne har fundet flere spor efter vikinger i deres undersøgelser på Budolfi Plads. Men det stopper ikke her. Der er også fundet spor af blandt andet Aalborgs middelalderbefæstning mod vest, der – helt som ventet – dukkede op i form af en jordvold.

Den vestlige vold i Aalborgs bybefæstning blev anlagt i 1300-tallet, og den løb fra Algade ved Danske Bank og sydpå ned til Vingårdsgade. Derefter fulgte volden denne gade østpå til middelalderborgen Aalborghus, som lå der, hvor Rantzausgade i dag er.

Udgravningen har også blotlagt resterne af den bebyggelse, der har ligget lige bag befæstningsvolden, langs med den nu forsvundne gade Karen Poppes Gyde. Her fandt arkæologerne resterne efter flere bebyggelser ved volden. Blandt andet et bindingsværkshus med kridtgulv, som muligvis har været benyttet til beboelse. Dette bindingsværkshus blev opført i 1400-tallet.

Cirka 50 år før det – i slutningen af 1300-tallet – arbejdede en skomager på nøjagtig samme sted som føromtalte bindingsværkshus. Hans værksted var en træbygning med klinede fletværksvægge. En stor del af værkstedsbygningen er blevet udgravet, og her fandt man store mængder læderaffald fra skoproduktion. Og ifølge arkæolog og museumsinspektør Christian Klinge er det netop læderaffaldet, der har afsløret, at værkstedsbygningen husede en skomager.

Der er også fundet en del sko fra slutningen af 1300-tallet forskellige steder på Budolfi Plads, blandt andet en barnesko til et barn i 6-8 års alderen. Og tættere kommer man vist ikke på de mennesker, der levede på Budolfi Plads i 1300-tallet.

Det kan dog ikke konkluderes, at disse sko er lavet i dette værksted, men ifølge Christian Klinge fortæller dateringerne os, at det har været cirka samtidigt.

Her fortæller arkæolog Christian Klinge om blandt andet skoene i et indslag på TV2 NORD 28. september 2017:

Skrevet 7. december 2017