Mælk, smør og ost

Introduktion

Fødevareproduktion og madlavning har været en meget stor del af husmandsfamiliens daglige arbejde. Vi prøver denne dag at lave smør og forskellige oste, som man gjorde det for 100 år siden og får knyttet dette
arbejde sammen med historien om de berømte danske mælkeprodukter og dansk mejerihistorie.

Undervisning

Vi starter i den gamle skolestue, hvor klassen med udgangspunkt i forskellige museumsgenstande får et oplæg om køer, mælk og mad på landet omkring år 1900. Hertil hører også historien om de første danske mejerier og andelsbevægelsens opståen.

Efter at have været rundt på museet og bl.a. besøge museets dyr, får klassen introduktion til dagens arbejde, og vi går i gang med aktiviteterne i grupper i den nye formidlingsbygning.

Vi kærner smør på de gamle smørkærner og laver løbeost og kærnemælksost.

Når arbejdet er færdigt, smager vi på de forskellige produkter på brød, som klassen har medbragt.

Dagen afrundes med at kigge på forskellige relevante museumsgenstande, samt en snak om mad og mejeriprodukter dengang og nu. Dagen slutter med nogle farverige historier om datidens hygiejne.

Målgruppe

Grundskole 4.-6. kl.

Fag

Historie, madkundskab

Kompetenceområder

Historie:

Efter 4. klassetrin:

1: Kronologi og sammenhæng. Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget
liv:

 • Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
 • Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

2: Historiebrug. Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien:

 • Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Efter 6. klassetrin:

1: Kronologi og sammenhæng. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

 • Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen.

2: Kildearbejde. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at
gøre rede for fortolkninger af fortiden.

 • Eleven kan formulere enkle historiske problemstillinger.

3: Historiebrug. Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

 • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.

Madkundskab:

1: Mad og sundhed.

 • Eleven har viden om hygiejne-, opbevarings- og kornserveringsprincipper.
 • Eleven har viden om mikroorganismer.

2: Fødevarebevidsthed.

 • Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen.

3: Madlavning.

 • Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning.
 • Eleven har viden om madlavningens grundlæggende fysik og kemi.

4: Måltid og madkultur.

 • Eleven har viden om tids- og stedbestemte mad- og måltidskulturer.

Fakta om tilbuddet

Hvornår: Hele året.
Varighed: ca. 5 timer.
Pris: 900 kr. Gratis for skoler i Rebild – og Mariagerfjord kommune.
Plus materialeudgift afhængigt af elevantal (ca. 200 kr.)
Max. 25-27 elever. Der kan aftales alternative programsammensætninger ved større grupper.
Emner: Dagligliv på landet anno 1900, fremstilling af smør og ost, dansk mejerihistorie, andelsbevægelsen.

Sted

Boldrup Museum
Ørnbjergvej 13
9610 Nørager

Faciliteter på stedet

Boldrup Museum er et lille husmandssted med stuehus, have, marker og dyrehold, som det har set ud omkring år 1900. Dyrene er altid en del af et besøg.

Museet ligger naturskønt på kanten af Simested ådal med en natursti langs åen, en magisk skov med snirklede stier og et stort udkigstårn med en fantastik udsigt. I skoven findes desuden heksens lille stråtækte hus. Det er muligt at spise medbragte madpakker både ude og inde alt efter vejrforhold.

I den moderne undervisningsbygning findes toiletter, handicaptoilet, køkken, køleskab, wifi, projektor.

Til museet hører en lejrplads med seks lukkede shelters, servicehus med toilet, bruser, lille køkken med køleskab, to kogeplader, kaffemaskine og stor bålplads med brænde.

Læs mere her

Kontakt og bestilling

Boldrup Museum
Naturvejleder og museumsformidler Gert Rubæk
Tlf.: 31 99 41 79
Mail: [email protected]