Kuber i midtbyen: Historien og kunsten rykker ud i Aalborgs gader

Gigantiske kuber midt i byen fortæller historien om det allertidligste Aalborg

Fra lørdag 17. august 2019 og fire uger frem vil tre forskellige pop-op udstillinger præge Aalborg midtby. Som en synlig del af bybilledet vil de berette om den vikingeby, der opstod ved bredden af Østerå omkring år 800. En by, som sidenhen har udviklet sig til det Aalborg, vi kender i dag. Udstillingens åbning markeres med vikingeaktiviteter ved Budolfi Kirke.

Aalborg by har mere end 1200 år på bagen, og historien om byens fødsel ved bredden af Østerå er vigtig at kende – også for aalborgenserne i 2019. Nordjyllands Historiske Museum sætter derfor nu fokus på den allertidligste byhistorie.

Det sker med en kommende pop-op udstilling, der består af tre enorme kuber på 2,40 x 2,40 x 2,40 meter placeret tre forskellige steder i Aalborg. De fortæller hver især om de arkæologiske fund, der gjort netop dér, hvor de står, og de sætter fundene ind i en historisk kontekst. Det skal dog bemærkes, at der ikke udstilles fund i kuberne.

De tre kuber er placeret i Algade og Bredegade, netop hvor Aalborg opstod for mere end 1200 år siden, og de giver derfor også mulighed for en gåtur gennem historien, hvor den rent faktisk fandt sted.

Møntslagning og bronzestøbning

Som en del museets formidling af den tidlige vikingeby, vil man lørdag 17. august 2019 kl. 10-16 kunne opleve vikingestemning ved pladsen øst for Budolfi Kirke, hvor en af de tre kuber er placeret.

Her vil man blandt andet kunne se en viking, der slår mønter. Og det er ikke tilfældigt, for netop ved Budolfi Kirke har man ved tidligere udgravninger fundet rester af en møntsmedje fra midten af 1000-tallet.

Ifølge arkæologerne betyder det, at der har været en kongelig tilstedeværelse i Aalborg allerede på det tidspunkt, og det er formentlig ved Budolfi Kirke, at 1000-tallets mønter er blevet fremstillet – deriblandt Kong Hardeknuds mønter fra midten af 1000-tallet, hvor navnet Alabu (Aalborg) optræder første gang.

Der er fundet mange spor af møntproduktion i 1000-tallet i området ved Budolfi Kirke, hvilket indikerer, at der har allerede på det tidspunkt har været en kongelig tilstedeværelse i Aalborg. Her ses et sølvbånd, som har været brugt i fremstillingen af mønter. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Fund på dette sted viser også, at der har været smykkefremstilling her, og denne lørdag kan man derfor også opleve bronzestøber Ken Ravn, der i dagens anledning støber vikingesmykker af bronze på pladsen øst for Budolfi Kirke.

Aalborgs historie skrevet om

Vi bliver hele tiden klogere på det allertidligste Aalborg. Faktisk har forskellige arkæologiske fund de sidste 10-15 år ændret historien om Aalborg ganske markant. For eksempel viser udgravninger i 2008 og 2016, at Aalborg allerede i 900-tallet var befæstet med både en jordvold og en voldgrav. En befæstning, der kan have givet byen sit ”borg-navn”, og som fortæller, at byen allerede da var en væsentlig og betydningsfuld by.

Andre fund viser, at byen har været et trafikalt knudepunkt i vikingetiden, og at vikingeskibe fra nær og fjern i forbindelse med vikingetidens mange togter til England og Vesteuropa i 800-tallet og årtierne omkring år 1000 efter al sandsynlighed har brugt Aalborg som havn. Byens indbyggere har derfor uden tvivl været en del i disse togter.

Dette kan man blive meget klogere på ved den kube, der er placeret i Algade ved Sallings indgang.

Den tredje og sidste af pop-op udstillingens kuber står i enden af Algade ved Bredgade Torv. Den fortæller om tro og religion i Aalborg i 1000-tallet, hvor vikitidens asatro efterhånden forsvinder til fordel for den nye tro, kristendommen.

Moderne kunst fortolker historien

Som en væsentlig del af pop-op udstillingerne bliver der også præsenteret tre nye kunstværker, som fortolker byens historie på en ny, og moderne måde. Ovenpå hver af de tre kuber vil der nemlig være placeret et kunstværk, der fortolker og genfortæller netop dette steds fund og historie.

“Jeg vil gerne med kunsten bygge en bro til de historiske fund og derigennem levendegøre de mennesker, som har brugt genstandene i deres hverdag og haft dem i hænderne dengang i vikingetiden. For historien om, hvor vi kommer fra, er en stor del af, hvem vi er i dag,” forklarer den aalborgfødte kunstner Vivi Linnemann, der står bag kubernes kunstværker.

Blandt andet vil kuben ved Budolfi Kirke være udsmykket med en gul skulptur, ”Meta”, der består af tre kongekroner, der står som symbol på de skiftende konger, som har præget Aalborg i vikingetiden. Men Vivi Linnemann sætter samtidig ild til kronerne og minder os om, at kongemagt alene ikke er nok – der skal også ildsjæle til at skabe en by.

For ifølge Vivi Linnemann er det ildsjæle, der har slået mønterne, handlet i gaderne og bygget byen. Det er ildsjæle, der har holdt hverdagen i live med mad, tøj og tag over hovedet. Og det er ildsjæle, der den dag i dag gør Aalborg til den særlige by, den er.

De tre kuber med byens vikingehistorie set gennem historiske fund og ny, moderne kunst kan opleves fra lørdag 17. august til og med søndag 15. september. Udstillingen er en del af forskningsprojektet ”From central space to urban place”, der ledes af Odense Bys Museer og støttes af Veluxfonden.

Skrevet 8. august 2019