Kraftig storm hjælper arkæologerne

Forhistoriske marker bevaret og afdækkes nu ved Aalborg Kaserner

Mulden over ardsporene fjernes ved hjælp af en gravemaskine. Skråt bag arkæologen træder et markskel frem.

(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

For omkring 2000 år siden blæste en kraftig storm over Nordjylland. På et område, der i nutiden findes lige inden for hovedindgangen til Aalborg Kaserner, førte stormen en enorm sanddyne ind over bøndernes marker. Der kom så meget sand på markerne, at dyrkningen måtte opgives.

Lige nu er arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum i gang med at undersøge de gamle marker i forbindelse med, at der skal opføres en bygning på stedet. Når man overhovedet kan se, at der er tale om marker, der engang blev dyrket, er det fordi, man har fundet et stort antal spor af datidens plov – arden.

Ardsporene går på kryds og tværs i den sandede undergrund, og nogle steder kan man se skel mellem markerne i form af mange parallelle ardspor med et nærmest tomt område på den ene side.

Marker af den slags, der dukker frem her, er i brug i den sene bronzealder og tidlige jernalder. Paradoksalt nok har den storm, der i sin tid ødelagde markerne, også bevaret dem for eftertiden under sandet.

Det er usædvanligt, at finde så stort et område med bevarede marker fra forhistorisk tid. Derfor har udgravningen tiltrukket opmærksomhed fra flere dele af landet, og forskere fra Aarhus Universitet og Moesgård Museum har været på udgravningen for at tage prøver af ardsporene og det muldlag, der ligger over dem. Prøverne skal bl.a. gøre os klogere på, hvornår den fatale storm fandt sted, samt hvordan man dyrkede markerne inden da, fx om man tilførte gødning.

Arkæobotanikere fra Moesgård Museum tager en prøve af et ardspor. Denne prøve er en pollenprøve, der kan fortælle om miljøet omkring markerne.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Skrevet 11. oktober 2016