Køb bogen i webshoppen

Vores billede af vikingerne og vikingetiden er stereotypt, en mellemting mellem fiktion og fakta. Men vikingerne giver stof til farverige fortællinger i Tv-serier og romaner, og ikke mindst deres mere voldsomme sider har været kilde til en evig fascination.

Generelt kan man sige, at vikingetiden med sine 300 år arkæologisk set er en relativ kort arkæologisk periode, og det er i det store og hele kun udviklingen af vikingeskibet, der adskiller vikingetidens våben og kampteknikker fra den forudgående jernalders. Fokus i denne bog er periodens våben og kampteknikker, som forsknings- og formidlingsmæssigt har været underbelyst i en lang årrække, men som nu i kraft af netop Tv-serierne, udstillinger og vikingemarkeder atter er kommet i vælten.

Det er ambitionen at give læseren et let forståeligt indtryk af vikingernes våben, som vi kender fra de arkæologiske fund samt underbygge beskrivelserne heraf med beretninger om anvendelsen af disse våben og kampteknik- ker fra de samtidige litterære kilder. I bogen beskrives med udgangspunkt i de arkæologiske fund og samtidige litterære kilder desuden den samfundsmæssige ramme, som vikingerne og deres våben indgik i. Bogen er smuk og gennemillustreret.

Lars Nørbach er direktør for Nordjyske Museer og hermed øverste ansvarlige for de to Vikingemuseer ved hhv. Fyrkat og Lindholm Høje. Har har tidligere udgivet flere bøger blandt andet Mellem hammer og kors og De nordiske guder og vikingerne. Alle tre bøger kan købes i Nordjyske Museers webshop.

Det skriver anmelderne

“En lille perle af en bog som uden at gå alt for meget i dybden giver et godt billede af våbnene og forholdene for vikinger i krig.” – Historie-online.dk 5. oktober 2021.

Skrevet 28. september 2021