Håb om ny viden om ringborgene

Ringborgen Fyrkat ved Hobro blev udgravet i 1950’erne, men nye radarundersøgelser tyder på, at der er flere vikingegrave i området, som endnu ikke er udgravet. Nordjyllands Historiske Museum går nu i gang med at undersøge området nærmere. Foto: Esben Mauritsen

Geo-radar-undersøgelser giver arkæologerne nye spor at udforske

Områderne omkring fire danske ringborge blev tilbage i marts scannet af et hold specialister fra Wien, som håbede at kunne føje ny viden til fortællingen om disse prægtige bygningsværker, der formentlig kun eksisterede få år. Nu er første etape af undersøgelserne afsluttet og meget tyder på, at der kan være mere at komme efter for nutidens arkæologer. De kommende måneder vil vise, om resultaterne holder vand, og hvis de gør, står forskerne med absolut banebrydende ny viden om borgene. Denne nye viden vil indgå som et vigtigt element i arbejdet med at gøre vikingeborgene til verdensarv.

Med avanceret geo-radarudstyr scannede specialisterne Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense og Borgring ved Køge. Specialisterne har gennemlyst jorden, hvor borgene i sin tid lå, med henblik på at finde stolpehuller, volde, voldgrave mv. Resultaterne er forskellige fra borg til borg, men de foreløbige analyser viser, at der er basis for at undersøge områderne nærmere.

De involverede museer går derfor nu i gang med at indhente de nødvendige tilladelser til at foretage små, målrettede kontroludgravninger for nærmere at forstå resultaterne af geo-radarmålingerne.

Fyrkat ved Hobro

Vikingeborgen Fyrkat hører under Nordjyllands Historiske Museum, og dele af borgen og dens umiddelbare opland blev udgravet tilbage i 1950’erne. De nye geo-radarundersøgelser antyder, at den samtidige gravplads nær borgen rummer flere, hidtil ukendte vikingetidsgrave. For at forstå resultaterne af georadar-opmålingerne er der behov for at lave små, målrettede kontroludgravninger for at se, om arkæologerne kan finde det, som målingerne antyder.

Ved de tidligere udgravninger af Fyrkat blev der øst for borgen undersøgt 30 vikingetidsgrave. Kun enkelte af gravene var krigergrave, mens de øvrige bl.a. rummede kvinder og børn. De gravlagte var et udsnit af den befolkning, som havde tilknytning til selve borgbyggeriet eller til borgen i dens korte brugsperiode i årtierne før år 1000. To af de gravlagte kvinder var placeret i såkaldte vognfadingsgrave. Det er en gravskik, som i vikingetiden var forbeholdt socialt højtrangerede kvinder. Geo-radar-undersøgelserne antyder, at op mod 30 nye, og hidtil ukendte grave fortsat er beliggende ved Fyrkat.

For de øvrige ringborge gælder, at ved Borgring er sporene svære at tolke, ved Aggersborg ses borgen og spor af en meget stor, ældre landsby, og ved Nonnebakken ses nordport og formentlig dele af de huse på borgfladen, som man gennem de seneste 70 år har eftersøgt.

Internationalt samarbejde

Undersøgelserne er resultat af et samarbejde mellem Odense Bys Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Museum Sydøstdanmark, Aarhus Universitet og Ludwig Boltzmann Instituttet for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien.

Skrevet 24. juni 2019