Grundstensnedlæggelse ved Koldkrigsmuseet REGAN Vest

Der var afgående borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, der havde æren af at støbe det forstenede søpindsvin ind i fundamentet til den nye museumsbygning. Her ses han med museumsdirektør Lars Christian Nørbach. Museet forventes at åbne i efteråret 2022. Foto: Nordjyske Museer

Et forstenet søpindsvin muret ned i fundamentet til ny bygning

Der er første spadestik, og der er rejsegilde, og ind i mellem disse vælger nogen at markere endnu en milepæl i et stort byggeri, nemlig færdiggørelsen af fundamentet. Det sker med en såkaldt grundstensnedlæggelse. I dag, torsdag 9. december 2021 kl. 11, var der grundstensnedlæggelse ved byggeriet af den nye velkomst- og udstillingsbygning ved Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

Det var afgående borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, der nedlagde grundstenen. Han har gennem årene fulgt arbejdet med det nye museum tæt. En grundsten kan være flere ting – måske en kapsel eller en æske med indhold, men primært en ting, der fortæller noget om bygningens forhistorie. Således også her.

Hele området, hvor REGAN Vest ligger, er gammel havbund, senere fyldt op med kridt og kalk, som består af dyr, der stammer fra mere end 55 mio. år gamle koraller. I kridtlagene finder man også en mængde forstenede søpindsvin – en del dukkede op under byggeriets indledende gravearbejde, så det var nærliggende at vælge netop et forstenet søpindsvin som grundsten her.

Det er langt fra første gang, forstenede søpindsvin bliver anvendt i et byggeri. Man kender flere jernalderbopladser i Himmerland, hvor de er fundet i stolpehuller til huse. Her er der dog ikke tale om grundstensnedlæggelser, men nærmere offergaver som værn mod ild og lynnedslag i huset.  Skikken er fortsat op i 1800-tallet, hvor forstenede søpindsvin er nedlagt i vægge eller under dørtærskel-sten.

Fra gammel tid har det været en tradition at anvende forstenede søpindsvin i byggerier. Det kendes helt tilbage fra jernalderen, og da det nye Koldkrigsmuseum REGAN Vest bygges på gammel havbund med et stort kalklag af bl.a. forstenede søpindsvin, var det helt naturligt at støbe et ind i fundamentet til det nye museum. Foto: Nordjyske Museer

Fakta om REGAN Vest

REGAN Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5.500 m2 stor atomsikker bunker, der i al hemmelighed blev opført i årene 1963-1968 med det formål at huse regering og regent i tilfælde i af en atomkrig. Anlægget var en del af beredskabet frem til 2012, men blev fredet i 2014 og kan snart åbne for offentligheden.

Projektets samlede anlægsbudget er på godt 78 mio. kr. Nordjyske Museer er er meget taknemlig den store velvilje og generøse økonomisk støtte, man har modtaget fra den filantropiske forening Realdania (31,3 mio. kr.), Augustinus Fonden (10,5 mio. kr.), Nordea-fonden (3,15 mio. kr.) Spar Nord Fonden (2 mio. kr.), Jutlander Fondene Himmerland 0,5 mio. kr., Region Nordjyllands Vækst Forum (1,2 mio. kr.), Aalborg Kommune (4,15 mio. kr.) og Rebild Kommune (5,22 mio. kr.). Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget (20,1 mio. kr.).

Få flere nyheder om REGAN Vest på den officielle facebookside for Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

Skrevet 9. december 2021