From Central Space to Urban Place

Hvorfor blev det lige Odense og Aalborg, som blev de bymæssige centre på Fyn og i Nordjylland? Hvilke særlige forudsætninger havde disse områder? Hvilke samfundsmæssige processer dannede afsættet?

Alt dette og meget mere kan du læse om i en netop udkommet bog fra Syddansk Universitetsforlag med titlen From Central Space to Urban Place. Bogen erkulminationen på et stort projekt, støttet af VELUX FONDEN. Her har en række museer og universiteter de seneste fem år arbejdet med at analysere overgangen fra jernalderens høvdingesæder til vikingetiden og middelalderens byer i områderne omkring Odense Fjord og den centrale Limfjord i perioden 400-1100 e.Kr.

Projektet har været ledet af Odense Bys Museers forskningscenter CENTRUM og haft deltagelse af arkæologer, historikere, stednavneforskere, geologer og arkæobotanikere fra Odense Bys Museer, Østfyns Museer, Nordjyske Museer, Moesgaard Museum, Nationalmuseet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Projektet og bogen er samtidig et eksempel på museernes forskningsmæssige ambitioner, hvor tværfaglighed og netværksdannelse nedbryder administrative skel og i stedet tager afsæt i forskningsemnerne.

Forfatterne bag bogen er Mads Runge, Malene Refshauge Beck, Mikael Manøe Bjerregaard samt Torben Birk Sarauw.

Bogen kan købes i museets webshop.

Skrevet 28. april 2022