From central space to urban place

From central space to urban place

Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer

Projektet “From Central Space to Urban Place – Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer” vil med Odense og Aalborg som cases give et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien.

Midlet er at undersøge udviklingen fra jernalderens centrale områder, defineret som koncentrationer af lokaliteter præget af velstand samt funktioner som handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer, hvor magtstrukturerne er samlet på et sted.

Den kronologiske ramme er cirka 400-1100 e.Kr.

Projektet organiseres i tre delprojekter, der udarbejdes i selvstændige teams, men er internt relaterede:

  1. Centralitet og centrale pladser i landskabet
  2. Central plads, by og opland – struktur, interaktion og specialisering
  3. Fra central plads til by – dynamik og drivkræfter i den tidlige urbaniseringsproces

Projektperiode 2017-2020

Projektdeltagere

  • Odense Bys Museer
  • Museum Østfyn
  • Moesgård Museum
  • Nordjyllands Historiske Museum
  • Aarhus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Københavns Universitet

Formidling

Formidling og læring kobles til det arkæologiske landskab for eksempel gennem projekterne “Baunehøje” (2017) og “Kuber i Aalborg Midtby” (2019).

Projektet gennemføres med støtte fra