Flere vikingegrave er dukket op på mark ved Fjelsted

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har som følge af et dektorfund i 2015 af tre smykker fra vikingetiden fundet i alt 14 vikingegrave på en mark ved Fjelsted. Netop nu er arkæologerne i gang med at udgrave de sidste grave, hvor der løbende gøres spændende gravfund.

På marken ved Fjelsted har arkæologerne blandt andet fundet en rig kvindegrav fra vikingetiden, som dog uheldigvis er blevet forstyrret af en landmand på et tidspunkt inden for de sidste 200 år. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

I 2015 fandt en privatperson to skålspænder og et ligearmet spænde fra omkring år 850. De blev fundet på en mark ved Fjelsted sydvest for Mariager. Det førte til en udgravning af fem vikingegrave sidste år. Og nu er der igen fundet spændende smykker og grave fra vikingetiden samme sted.

Indtil videre har arkæologerne fundet i alt 14 grave fra vikingetiden på marken samt et vejforløb og et kogegrubefelt. En af gravene er dog på et tidspunkt blevet forstyrret af en landmand, som har fået nok af at støde sin plov på en stor sten. Han har derfor gravet et stort hul ved siden af stenen, og efterfølgende væltet den ned i hullet. Det er formentlig sket inden for de sidste 200 år.

Uheldigvis var hullet gravet lige igennem en rig kvindegrav fra vikingetiden. Men metaldetektoren fortalte dog, at der trods forstyrrelsen var en stor bronzegenstand bevaret i den vestlige del af graven. Det viste sig at være et skålspænde, som lå ved siden af resterne af kraniet fra den begravede person. Hele jordklumpen med spændet og kraniet er nu taget op i et såkaldt præparat og sendt til Bevaringscenter Nord, som nu går i gang med at udgrave og konservere fundet.

Der blev også i landmandens hul fundet rester af flere gravgaver i form af en glittesten, et rektangulært bronzespænde samt flere itubrudte metalgenstande.

Udgravningen er stadig i gang, og det bliver derfor spændende at se, hvad de sidste grave gemmer af spændende levn fra vikingetiden.

Oversigtsbillede: De sorte prikker på billedet er vikingegravene, og mellem dem kan man ane et kogegrubefelt og vejforløb. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Skrevet 31. august 2017