REGAN Vest – et nyt museum tager form

Koldkrigsbunkeren REGAN Vest, der blev opført i dybeste hemmelighed i 1960’erne, ligger godt skjult 60 meter under en kridtbakke i Rold Skov. Hen over de fem år, det tog at bygge bunkeren, blev der sprængt og gravet mere end 90.000 m3 kalk ud af bakken, så der var plads til at opføre en bunker her.

Det har været hårdt arbejde dengang, men selv i dag – med hjælp fra moderne maskineri – har kalken i bakkerne vist sig hård at arbejde med. I de seneste måneder har bygningsarbejderne udgravet yderligere 13.500 m3 af skrænten der, hvor den nye velkomst- og udstillingsbygning skal opføres tæt på bunkeren.

Den nye museumsbygning etableres som fire delvist nedgravede bokse, der ”gror” ud af skrænten – let skjult bag en skovtykning, så den gradvist toner frem for den besøgende. Skrænten bag bygningen er imponerende 12 meter høj, meget stejl – og nu gravet ind i kridtbakken.

Kalken er hård som beton

Kalklaget i bakkerne omkring REGAN Vest består af forskellige slags kalk, men den dominerende type og den, bunkeren er bygget ind i, er såkaldt bryozo-kalk, også kaldet limsten. På Nordjyske Museer vidste man godt, at det er en meget stabil type kalk, som består af gamle koraller, der er 65,5 til 55,8 mio. år gamle, men det kom lidt bag på projektgruppen, at det var så hårdt at arbejde i – selv med de moderne maskiner, der er til rådighed i dag. Derfor er der også sendt mange gode tanker tilbage til de bygningsarbejdere, der i perioden 1963-1968 byggede det 5.500 km2 store regeringsanlæg 300 meter inde i kridtbakken.

I 1960´erne foregik udgravningen af REGAN Vest ikke med brug af store maskiner, men ved brug af sprængning, hvor det var muligt. Den øvrige udgravning skete ved hjælp af bor, hakker og skovle.

I dag er der ikke anvendt dynamit, men det er gået ud over gravemaskinerne, som flere gange måtte have besøg af smeden, for at sætte nye tænder på skovlen.

Søm og beplantning på skrænten

Efter skrænten bag den kommende udstillingsbygning er færdigudgravet, skal den stabiliseres, og det er foregået ved at bore 452 stykker seks meter lange spyd ind i skrænten.  Spyddene er efterfølgende støbt fast med beton.

Dernæst er der lavet en kompliceret net-opbygning, som skal holde på den jord, der efterfølgende er fyldt på skrænten. Nettet er nu tilsået, så bagvæggen om nogen tid vil fremstå grøn. Derefter bliver skrænten yderligere beplantet, og rundt langs kanten er der etableret et hegn, som skal sikre, at hverken dyr eller mennesker styrter ned.

Nu er museet i fuld gang med at støbe fundamentet til den nye velkomst- og udstillingsbygning.

Vi gør venligst opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige hensyn ikke er adgang til byggepladsen, men du kan følge byggeriet på nordjyskemuseer.dk og på den officielle facebookside for Koldkrigsmuseet REGAN Vest – i ord og billeder.

Skrevet 18. november 2021