En havn i Maren Turis Gade

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har siden maj gravet i Maren Turis Gade i Aalborg. Tidligere har vi her på hjemmesiden fortalt om fund af bl.a. en lille kanonkugle, og nu er flere spændende ting dukket op af mulden.

Tre stolper fra bolværket

Meget overraskende var der i nordenden af gaden et bolværk med et nord-sydgående forløb. Det tyder på, at der i en periode har været en havn i gaden. Den har været i brug omkring år 1500, men næppe i en længere periode. Havnen i Maren Turis Gade er dog hurtigt sandet til, hvilket kan ses i jordlagene

Det nyfundne havneanlæg vidner om, at man i senmiddelalderen ikke blot har benyttet Aalborgs to regulære havne i Østerå og Vesterå, men at der også har været andre muligheder for at lægge til ved byen.
Havnen i Maren Turis Gade har ikke kunnet modtage store skibe, men blot pramme og småbåde, for der har kun været en fridybde omkring på omkring 10-50 cm.

Alligevel har havnen uden tvivl været brugt af købmændene i Maren Turis Gade, når disse har modtaget varer. Derved har de muligvis undgået en del af den trængsel, der sikkert ofte har været i Østerå og Vesterå. Heller ikke her har de helt store skibe kunnet lægge til. Det har været helt normalt, at de største skibe har lagt på reden ude i fjorden, og herfra er varer blevet losset på pramme og småbåde, der så har sejlet dem ind til havnene i Østerå, Vesterå og Maren Turis Gade.

De videre udgravninger vil forhåbentlig kunne bidrage med flere detaljer omkring havnen og bolværket i Maren Turis Gade. Der blev også taget mange træprøver fra bolværket og disse vil forhåbentlig kunne dateres med dendrokronologi og derved give det præcise byggeår for havnen.

En blyplombe

I det tidligere havneområde har arkæologer gjort flere fund. Et sjovt lille metalfund – en blyplombe – viser, hvad man blandt andet har handlet med i Maren Turis Gade. Plomber blev brugt til at garantere kvaliteten af den plomberede vare, i dette tilfælde uldklæde. Efter klæderullen var skåret op og solgt, blev plomben blot kasseret. Det ses i prægningen, at denne plombe er fra den Nederlandske by Hertogenbosch, der ligger 80 km øst for Rotterdam, og at den er fra omkring år 1500.

Blyplombe fra Hertogenbosch

En regnpenning

Et andet fund, der vidner om de handlende i Maren Turis Gade, er en regnepenning fra Nürberg. Regnepenningen blev brugt sammen med regnebræt, lidt på samme måde som kuglerne i en kugleramme. Det er forløberen for lommeregneren. En erfaren bruger af et regnebræt har kunnet lave komplicerede udregninger med endog meget store beløb, en vigtig egenskab for en købmand. Den fundne regnepenning er produceret af familien Krauwinckel, som gennem fire generationer havde værksted i Nürnberg i perioden ca. 1543-1635.

Regnepenning fra Nürnberg

Skrevet 1. juli 2015