Det daglige brød

Introduktion

Arbejdet med det daglige brød var husmandsfamiliens vigtigste arbejdsopgave. Eleverne oplever den spændende historie gennem ord, museumsgenstande og praktisk arbejde i de autentiske rammer og prøver selv de forskellige processer, der har sikret familien brød på bordet.

Undervisning

Vi starter i den gamle skolestue med at kigge på nogle af de redskaber, der har været brugt til at så og høste kornet, samt hører nogle af de tilknyttede historier – om det hårde fysiske arbejde, kornets vigtighed for overlevelsen, arbejdsprocesser osv.

Efter en tur rundt på museet går vi i gang med arbejdet. Der bliver tærsket og renset korn og gruttet mel på skubbekværne. I august-september er høst en naturlig del af emnet.

Dagen afrundes med at kigge på nogle af de redskaber, der har været brugt til brødbagning, og klassen får også mel med hjem, som efterfølgende kan bruges til bagning.

Pauser puttes ind, hvor det passer i programmet. Emnet kan bl.a. bruges i historieundervisningen, som en del af klassens madkundskabsundervisning, eller i et tema om fx livsvilkår før og nu.

Målgruppe

Grundskole 3. – 6. kl.

Fag

Historie, Natur/teknologi, madkundskab

Kompetenceområder

Historie:

Efter 4. klassetrin:

1: Kronologi og sammenhæng. Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget
liv:

  • Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
  • Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

2: Historiebrug. Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien:

  • Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Efter 6. klassetrin:

1: Kronologi og sammenhæng. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

  • Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen.

2: Kildearbejde. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at
gøre rede for fortolkninger af fortiden.

  • Eleven kan formulere enkle historiske problemstillinger.

3: Historiebrug. Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

  • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.

Fakta om tilbuddet

Hvornår: Hele året; i august/september kan høst være en del af arbejdet.
Varighed: 3 – 6 timer; afhænger af mængden af aktiviteter Aftales i forbindelse med bestilling.
Pris: 900 kr. Skoler i Rebild – og Mariagerfjord kommune kan benytte tilbuddet gratis.
Max. 25-27 elever. Der kan aftales alternative programsammensætninger ved større grupper.
Emner: Dagligliv på landet anno 1900, arbejde med korn og brød

Sted

Boldrup Museum
Ørnbjergvej 13
9610 Nørager

Faciliteter på stedet

Boldrup Museum er et lille husmandssted med stuehus, have, marker og dyrehold, som det har set ud omkring år 1900. Dyrene er altid en del af et besøg.

Museet ligger naturskønt på kanten af Simested ådal med en natursti langs åen, en magisk skov med snirklede stier og et stort udkigstårn med en fantastik udsigt. I skoven findes desuden heksens lille stråtækte hus. Det er muligt at spise medbragte madpakker både ude og inde alt efter vejrforhold.

I den moderne undervisningsbygning findes toiletter, handicaptoilet, køkken, køleskab, wifi, projektor.

Til museet hører en lejrplads med seks lukkede shelters, servicehus med toilet, bruser, lille køkken med køleskab, to kogeplader, kaffemaskine og stor bålplads med brænde.

Læs mere her

Kontakt og bestilling

Boldrup Museum
Naturvejleder og museumsformidler Gert Rubæk
Tlf.: 31 99 41 79
Mail: [email protected]