De skal klima- og brandsikre REGAN Vest

Fire lokale firmaer har vundet de tekniske opgaver i bunkeren

Det bliver et team af fire lokale firmaer fra Støvring, Hobro, Aalborg og Aarestrup, der sammen skal opdatere de mange tekniske installationer i bunkeren REGAN Vest, så den lever op til nutidens byggeregler – herunder brandsikring, redningsforhold, ventilation, indeklima og energiforbrug. Før det sker, kan Nordjyllands Historiske Museum ikke åbne dørene for publikum.

Det er ikke nogen helt almindelig opgave, de forskellige teams har budt ind på. I 2014 blev bunkeren fredet af Slots- og Kulturstyrelsen, og derfor skal de moderne installationer, der nu skal laves i bunkeren, skjules, så bunkeren fortsat fremstår så autentisk som overhovedet muligt. De installationer, der ikke kan skjules, skal udformes, så de ligner noget, der altid har været der.

Vinderne

Den opgave tilfalder nu VVS-firmaet DTEK fra Støvring, KT Electric fra Aalborg, Lillegården Ventilation fra Hobro og Aarestrup Tømrerforretning. Nordjyllands Historiske Museum har de seneste to år arbejdet tæt sammen med Nordjyllands Beredskab, Rebild Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen samt COWI som bygherrerådgiver for at definere de mange store og små opgaver, der tilsammen udgør det udbud, der ligger til grund for opgaverne.

Der har i henhold til tilbudsloven været tale om en såkaldt begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation, hvor fem teams blev inviteret til at afgive tilbud. De blev inviteret i august 2019 og har afleveret tilbud til museet 4. december.

”Bunkeren REGAN Vest er helt unik, fordi den i modsætning til så mange aldre koldkrigsbunkere fremstår med alt originalt interiør, og en af vores fornemste opgaver som museum er at bevare bunkerens autentisitet for publikum og for eftertiden. Så selv om der er tale om et anlægsarbejde til en samlet sum tæt på ni mio. kr., så skal de kommende gæster i anlægget helst ikke kunne se, hvad pengene er brugt til”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum, som skal åbne Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

Nutidens krav

Det var Forsvarsministeriet, der i al hemmelighed planlagde og lod bunkeren REGAN Vest opføre tilbage i 1960’erne, og det skete uden nogen former for byggetilladelser og med fokus på helt andre ting, end man har i dag. Dengang var der fokus på at beskytte mod udefra kommende farer, så derfor er der kun én udgang fra beboelses- og arbejdsområdet i bunkeren. Så var der kun ét sted, hvorfra man skulle forsvare sig mod fjendtlig indtrængen. Men i dag kræves minimum to udgange, så man ikke bliver fanget f.eks. i tilfælde af brand, og det betyder, at de skal etableres en ny evakueringsvej fra bunkeren op til overfladen – 60 meter oppe.

Et andet eksempel på nye installationer er etablering af brandventilation, så røg fra en brand ikke spredes. I de fleste byggerier vil man i dag bruge vinduer og andre åbninger, men det er af indlysende årsager ikke muligt her. I stedet skal der bores to nye skorstene hele vejen ned til hulrummet i kridtbakken omkring bunkeren. Hulrummet skal fungere som et røgkammer, som derefter forsynes med tyve nye brandspjæld.

De fire firmaers opgaver – kort skitseret

Opgaven med de mange brandspjæld tilfalder Lillegården Ventilation fra Hobro, som til hver af dem skal skære hul i 18 cm dobbeltarmeret in situ-støbt jernbeton. Firmaet får overordnet til opgave at ombygge bunkerens ventilationsanlæg samt installere OTV – overtryksventilation til sikring af evakueringsrum. Desuden skal de installere CTS – Central Tilstandskontrol og Styring af alle elektriske komponenter.

KT Electric fra Aalborg står for installation af ny nødbelysning i bunkeren. Dertil kommer ombygning af alle lysarmaturer fra lysstofrør til LED – der er 745 stk. Alle el-tavler skal ombygges, så de er tidssvarende, men stadig ligner noget fra dengang, og der skal installeres brandmeldesystemer – fire forskellige.

Aarestrup Tømrerforretning skal udskifte ca. 35 branddøre til en ny, godkendt klassifikation. De eksisterende teaktræsfinerede branddøre overholder kun BD30-krav – det vil sige, at de kan modstå brandgennemtrængning i 30 minutter. I dag skal de kunne klare 60 minutter. Udskiftningen sker med godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, fordi det er lykkedes museet at skaffe nye branddøre, der udseendemæssigt er identiske med de eksisterende – igen et eksempel på en opdateret installation, som bliver usynlig for – men sikrer publikum i anlægget.

VVS-firmaet DTEK fra Støvring skal etablere sikker forsyning af slukningsvand i tilfælde af brand, de står for aflukning af toiletter samt tilpasning af vandforsyning til museumsdrift i forhold til at skulle betjene 350 mennesker (køletårn, luftrensning, køkken, to vandværker). Ud af 34 toiletter opretholder museet kun fire i bunkeren. Publikum skal primært bruge faciliteterne i den nye udstillingsbygning.

Flere opgaver i bunkeren

De opgaver, de fire firmaer nu skal i gang med, udgør i virkeligheden kun halvdelen af det arbejde, der skal udføres, før bunkeren er klar til publikum. Blandt andet skal der også etableres evakueringshejs ved nødudgangen, bores to nye skorstene, etableres sikkert kommunikationsnetværk, og endelig skal alle rum og genstande i bunkeren sikres med alarmer. Når håndværkerne er færdige – og inden åbningen – skal alt males i de originale farver.

Sideløbende med arbejdet i bunkeren etableres en ny udstillings- og velkomstbygning tæt herved. Koldkrigsmuseet REGAN Vest åbner i 2022.