Da REGAN Vest flyttede motorvej E45

Regan Vest Foto: © Lars Horn / Baghuset. Dato: 09.05.18

Når man i dag går tur i Danmarks næststørste skov, Rold Skov, kan man i fred og ro nyde den smukke og varierede natur. Bortset fra den gamle hovedlandevej, der forbinder Aalborg og Hobro, brydes området ikke af større veje – et forhold, der især skyldes, at den senere opførte nordjyske motorvej E45 er ført i en stor bue vest om skoven. 

Det er dog næppe alene velmenende naturhensyn, der ligger bag linjeføringen uden om skoven. Årsagen skal – lidt overraskende – snarere findes i det tidligere tophemmelige koldkrigsanlæg Regeringsanlæg Vestdanmark, i daglig tale kaldet REGAN Vest. 

REGAN Vest blev opført i årene 1963-1968 som en atomsikret bunker, der skulle huse regering, embedsmænd og regenten, hvis Danmark var tæt på en atomkrig. Det var herfra, landet skulle ledes og demokratiet sikres. Derfor var REGAN Vest et af koldkrigstidens vigtigste, bedst sikrede og mest hemmeligholdte steder. 

Planerne for REGAN Vest tog for alvor fart i 1960, hvor den danske regering i samarbejde med Forsvaret og Forsvarets Bygningstjeneste besluttede at opføre den underjordiske regeringsbunker, sprængt ind i kridtbakkerne ved Oplev i Rold skov. 

Når valget netop faldt på Oplev, skyldtes det, at området levede op til NATOs anbefalinger for placeringen af et regeringsanlæg. Det vil sige, at stedet havde en stabil undergrund, en uforstyrret placering og en geografi og infrastruktur, der gjorde en fjendtlig fremrykning vanskelig. 

I 1961 gik man i gang med at erhverve området, og det er her, motorvej E45 kommer ind i billedet. Under processen fandt man nemlig ud af, at den kommende nordjyske motorvej ifølge Vejdirektoratets linjeføring ville løbe nærmest direkte hen over bunkeren! 

Og hvad mere var, så planlagde direktoratet at forhåndsudføre netop denne strækning, da det kunne ”… spare en vejregulering ved Rold Storkro til 3 – 4 mio. kr. ”.

Nu var gode råd dyre, for en motorvej ovenpå REGAN Vest ville både spolere anlæggets hemmeligholdelse og dets strategiske beliggenhed fjernt fra centrale fremrykningsveje.

Bygningstjenesten blev derfor anmodet om at optage direkte forhandling med Vejdirektoratet for at sikre, at motorvejen blev holdt i ”… en passende afstand fra anlægget.” Og vel og mærke i en vestlig retning, så linjeføringen ikke kom i karambolage med den radiobunker, som også indgik i det samlede REGAN Vest-anlæg. 

Ordet ”forhandling” kan måske nok diskuteres, for reelt var der mest af alt tale om et diktat.  Men som et lille plaster på såret tilbød Bygningstjenesten at lade dele af det kalkstensfyld, som ville blive sprængt ud ved etableringen af REGAN Vest, indgå som medfinansiering af den nødvendige vejudretning ved Rold Storkro. 

Desværre har det ikke været muligt at finde Vejdirektoratets reaktion på henvendelsen. Men taget i betragtning, at den endelige linjeføring lod motorvej E45 gå i en stor bue udenom anlægget, må man antage, at direktoratet i den grad har taget sagens alvor ad notam! Så når man næste gang nyder naturen og stilheden i Rold Skov, kan man med rette sende en venlig tanke til REGAN Vest, men måske også lade tankerne gå hen imod den nære og stadig vedkommende koldkrigsfortid, hvor – om ikke troen – så i hvert fald forestillingen om en atomkrig kunne flytte motorveje!

Nutidigt kort, hvorpå Vejdirektoratets påtænkte linjeføring er indtegnet. Den røde linje er den nuværende E45, den blå linje Vejdirektoratets forslag af 1961 og den gule linje er Hovedvej A10. Punkt 1 angiver Radiobunkerens placering og punkt 2 REGAN Vest. 
Kilder: krak.dk 
Den blå linje er udarbejdet efter målebordsblad fundet på Rigsarkivet.

Skrevet 6. august 2021