Bronzefund er blevet til guld

Edsring i guld er afdækket i bronzekar fra Skørping-fundet

Det var opsigtsvækkende nok i sig selv, da detektorfolk sammen med arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum fandt mere end 250 bronzefragmenter på en stubmark i Gl. Skørping i sidste uge. Men nu viser det sig, at fundet er endnu mere sensationelt, for man er netop nu i gang med at afdække indholdet i et hængekar, og et røntgenbillede har afsløret, at karret rummer noget så sjældent som en edsring i guld.

“Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forstillet os, at fundet ville blive så godt og også indeholde en edsring af guld”, fortæller museumsinspektør Torben Sarauw fra Nordjyllands Historiske Museum.

Edsringe var statussymboler for mænd af høj social rang. Guldet kom til Danmark sammen med andre prestigevarer fra Centraleuropa via veludviklede netværk, som blev styret af stormænd.

På et tidspunkt omkring år 800 f.Kr. er bronze- og guldskatten blevet placeret i et lerkar og nedsat i en bakketop ved Gl. Skørping som et offer til guderne.

“Det viser os i dag, at religion havde stor betydning i bronzealdersamfundet”, fastslår Torben Sarauw.

Under udgravning af hængekarret, der var en del af et større bronzefund fra Gl. Skørping, opdagede arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum og konservatorer fra Bevaringscenter Nord i går dele af en ring – øverst til venstre i billedet. Et røntgenfoto og en materialetest afslørede, at der var tale om en såkaldt edsring i guld. Samme sted som ringen ses rester af læder (det brune materiale) med en fin sammensyning. Hvorvidt dette læder, som er 2800 år gammelt, har beklædt bagsiden af hængekarret eller er en del af en læderpose er endnu uvist. Foto: Nordjyllands Historiske Museum.

Detektorfund

Det var i slutningen af august, Nordjyllands Historiske Museum blev kontaktet af detektorfolkene Rene Skjødt og Søren Lund Thomsen, som havde fundet cirka 40 bronzefragmenter på et bakkedrag ved Gl. Skørping. Det stod hurtigt klart for museets arkæologer, at her var tale om et enestående fund, og en systematisk efterundersøgelse afslørede yderligere mere end 200 fragmenter.

Blandt de mange genstande, der er fundet, er seletøjsudstyr, kornsegl og en ragekniv dekoreret med et skib, som dem man ser på helleristningerne. Flere af genstandene er kvindesmykker bl.a. fragmenter af halsringe, armbånd og et fint ornamenteret hængekar, som er en slags beholder, som kvinder har haft har siddende i bæltet.

“Hvorfor det rige depotfund blev nedlagt nær en bakketop for ca. 2800 år siden, kan vi kun gisne om”, siger Torben Sarauw og fortsætter:

“Den arkæologiske undersøgelse på stedet har ikke afsløret spor efter bebyggelse eller grave. Vi fandt imidlertid resterne efter et lerkar, hvori der var en stor koncentration af bronzegenstande. Noget tyder således på, at fundet blev nedgravet samlet og placeret i dette lerkar – måske som et offer eller et hengemt bronzeforråd. Nyere tids dyrkning og pløjning har så spredt bronzerne over et større område”.

Resterne af lerkarret og indholdet var meget skrøbeligt, hvorfor det blev optaget i et gipspræparat, så det kunne undersøges af en konservator under mere ideale forhold, og det er disse undersøgelser, der nu har afdækket edsringen i guld.

Der har været stor interesse for bronzefundene, som mange har fulgt på Nordjyllands Historiske Museums facebookside. Her kan publikum og presse fortsat følge med i nyheder om dette og andre fund, arkæologerne arbejder med.

Genstandene skal i nær fremtid indsendes til danefæbedømmelse på Nationalmuseet, hvilket udløser en findeløn til de to detektorfolk. Nordjyllands Historiske Museum håber dog på først at kunne udstille fundet på Lindholm Høje Museet eller på Aalborg Historiske Museum i Algade.

Edsringen i guld er kendetegnet ved de tragtformede ender. Edsringe var statussymboler for mænd af høj social rang. Guldet kom til Danmark sammen med andre prestigevarer fra Centraleuropa via veludviklede netværk, som blev styret af stormænd. Foto: Nordjyllands Historiske Museum.

Skrevet 10. september 2014