Biskoppernes latrin

Delingen af fækalieresten.
Foto: Fenna Feijen, Moesgaard
Museum

„Arkæologen må risikere sorte negle“ – Sådan skrev museumsinspektør ved Aalborg Historiske Museum, Peter Riismøller, i det lille jubilæumsskrift „Urene kilder. Et fund af husgeråd fra renæssancetid“, der udkom i 1963. Her præsenterede Riismøller i ord og billeder fund fra museets udgravninger af latrinkasser og affaldsgruber fra renæssancens Aalborg. Blandt de omtalte latriner var også biskoppens latrin, der blev udgravet i forbindelse med nedrivningen af Aalborgs eftermiddelalderlige bispegård i 1937. Omtrent 80 år efter fundet, i 2016, fik vi mulighed for at udføre en tværvidenskabelig undersøgelse af dette latrin og dets indhold. Denne undersøgelse har bidraget med ny viden om fødevarer, forbrug og internationale kontakter i en af 1600-tallets største danske købstæder.

Af Jakob Ørnbjerg, Peter Mose Jensen, Christian Vrængmose Jensen og Jette Linaa

Læs hele artiklen her

Skrevet 22. december 2016