Bestyrelsen og dens poster

Bestyrelsen og dens poster

Indmeldelse:
Anni Vestenbæk
Mail: [email protected]
Telefon: 2679 7078

Bestyrelsen pr 1. januar 2024:

Formand
Arne Rasmussen
Medlem af Nordjyske Museers repræsentantskab.

Stedfortrædende formand
Anne-Lise Shou

Sekretær
Anders Widt

Kasserer
Peter Væversted Pedersen
Suppleant for Arne Rasmussen – Nordjyske Museers repræsentantskab

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Per Lyngby
Medlem af Nordjyske Museers repræsentantskab. Formand for Nordjyske Museers bestyrelse.

Anni Vestenbæk

Flemming Nielsen
Suppleant for Per Lyngby – Nordjyske Museers repræsentantskab

Suppleanter:
Agnete Rasmussen

Revisor
Inge Leth Jørgensen

Revisorsuppleant
Lars Borberg