Bestyrelsen og dens poster

Bestyrelsen og dens poster

Indmeldelse:
Anni Vestenbæk
Mail: [email protected]
Telefon: 2679 7078

Kontakt i øvrigt:
Claus Jensen
Strandgade 3 A, 9240 Nibe
Mail: [email protected]
Telefon: 2219 6745

Bestyrelsen:

Pr. 1.1.2020 har bestyrelsen følgende sammensætning, idet Karen Bonde Eriksen er indtrådt i stedet for Hans Henrik Lauritzen, som afgik ved døden efter bestyrelsesvalget i 2019:

Formand
Arne Rasmussen
Medlem af Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab.

Sekretær
Flemming Nielsen

Kasserer
Peter Væversted Pedersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Claus Jensen
Suppleant for Arne Rasmussen – Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab

Karen Bonde Eriksen

Leif Sondrup
Medlem af Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab. Formand for museets bestyrelse.

Anni Vestenbæk
Suppleant for Leif Sondrup – Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab

Suppleanter:

Pt. vacant

Revisor
Inge Leth Jørgensen

Revisorsuppleant
Lars Borberg