Stormen på Aalborg i 1534: Massegrav vidner om voldsomme kampe

Stormen på Aalborg i 1534: Massegrav vidner om voldsomme kampe

På Aalborg Historiske Museum er der udstillet dele af en massegrav med slemt tilredte mænd, som har voldsomme hug- og stikskader fra kamphandlinger. Undersøgelser har bekræftet, at den sandsynligvis stammer fra Stormen på Aalborg 18. december 1534.

Lørdag 30. april fortæller arkæolog Stig Bergmann Møller om massegraven og om Stormen på Aalborg.

Hvem var gravens ofre? Og hvad kan moderne undersøgelser af skeletterne fortælle os om deres slidsomme liv og brutale død? Vi begynder i udstillingen og bevæger os efterfølgende hen til Tiendeladen, ca. 200 meter fra museet, hvor massegraven blev fundet og udgravet i hhv. 2014-15 og 2019.

Det var også i det område, at nogle af de voldsomme kamphandlinger fandt sted i forbindelse med Stormen på Aalborg. Der er tale om et af de blodigste slag under borgerkrigen Grevens Fejde 1534-36. Her blev Aalborg angrebet af den holstenske feltherre Johan Rantzau, der stod i spidsen for en hær med 4.500 landsknægte og ryttere. Byens forsvarere stod under kommando af Skipper Clement, men hans hær af landsknægte, borgere og bønder havde ikke en chance mod Rantzaus kampvante lejesoldater. Skipper Clement tabte, og byen blev givet fri til plyndring i tre dage. I forbindelse med kamphandlingerne blev mindst 800-900 mennesker fra Clements hær dræbt og begravet i massegrave.

Rundvisningen ved massegraven er en del af Historisk Festival, som finder sted på Nordjyske Museers udstillingssteder i weekenden 30. april til 1. maj. Bemærk, at der kun kan bookes to gratis billetter pr. transaktion.