Rundvisning: Jernaldergravpladsen ved Vaarst

Rundvisning: Jernaldergravpladsen ved Vaarst

Bemærk, at rundvisningen er udsolgt, og at guiden forbeholder sig ret til at afvise gæster, der ikke har gyldig billet.

I dagens Danmark er Vaarst blot en lille – og for de fleste – ubetydelig prik på landkortet. Men sådan var det ikke i årene 200-550 e.Kr. Her var Vaarst et vigtigt område, hvor mennesker fra den absolutte samfundstop boede og blev begravet.

Nu kan du komme med på en rundvisning i den aktuelle udgravning af jernaldergravpladsen ved Vaarst, hvor der indtil videre er fundet og undersøgt mere end 60 grave, og hvor arkæologerne mener, at flere hundrede mennesker i sin tid blev gravlagt.

200-550 e.Kr. – overgangen mellem ældre og yngre jernalder – er en af danmarkshistoriens mest voldelige og turbulente perioder, og fundet af gravpladsen kaster nyt lys over denne periode. Ved rundvisningen tages publikum med rundt i udgravningen og præsenteres for området og fund derfra.

Samfundets elite

Endnu er kun en mindre del af området ved Vaarst undersøgt, men det er tydeligt, at der har været tale om en ganske usædvanlig gravplads. Vi kender i Danmark efterhånden en mængde gravpladser fra samme periode, men både størrelsen samt antallet af rigt udstyrede grave i Vaarst er uden sidestykke i Jylland.

Flere grave har rummet forskelligt udstyr, som tydeligt illustrerer, at den gravlagte har tilhørt samfundets absolutte top. Der er blandt andet fundet luksussmykker af guld og sølv og ekstravagant drikkeservice i form af importerede drikkeglas og bronzedekorerede træspande.

Men området har ikke kun været benyttet ved begravelser. En del fund tyder på, at stedet generelt har været opfattet som helligt, og der har åbenlyst foregået en række religiøse aktiviteter. Tæt ved gravpladsen har arkæologer undersøgt en stor dynge af knogler fra dyr, som sandsynligvis har indgået i de hedenske ritualer foretaget i tilknytning til gravlæggelserne. Det kan måske være rester af rituelle festmåltider eller ofringer, men vi ved det ikke med Sikkerhed.

Turbulent periode

Gravpladsen stammer fra tiden lige før, at Danmark blev Danmark, og det hellige område ved Vaarst har som nævnt været benyttet i en af de mest omskiftelige og voldelige perioder i Danmarks historie. Landet var endnu ikke blevet samlet til et rige, men var beboet af en række stammer. De lå i intern konkurrence og var yderst ustabile enheder, som primært blev holdt sammen af personlige tilhørsforhold og alliancer mellem stammernes stormænd og deres slægter. Ud af disse kaotiske århundreder blev forstadierne til det Danmark, som vi kender i dag, skabt gennem voksende stammeforbund formet af krig, svig og alliancer.

Rundvisningen i udgravningen byder således ikke blot på muligheden for at se friske fund, nye grave og andre anlægsspor under udgravning, men giver også mulighed for at komme helt tæt på et lille stykke danmarkshistorie under afdækning.

Mødested: Udgravning på mark ved Vaarst, Vaarstvej 180, 9260 Gistrup.

Bemærk venligst, at købte billetter ikke refunderes eller byttes til andre datoer eller arrangementer.

Vedr. coronavirus / COVID-19: Rundvisningen afvikles efter de officielle retningslinjer ift. afstand og antallet af deltagere (tilladte forsamlinger).