Oprørsbyvandring

Oprørsbyvandring

Alsang på Budolfi Plads under besættelsen. Foto: Aalborg Stadsarkiv

Er vi nordjyder specielt oprørske? Er der et særligt sammenhold i det nordlige såkaldte Udkantsdanmark, som maner til kamp mod uretfærdigheder? Der er formentligt lige så mange svar, som der er nordjyder, og der kan derfor ikke gives endegyldige svar.

Som noget nyt udbyder Aalborg Historiske Museum i 2020 særlige oprørsbyvandringer, hvor det undersøges, om der er en særlig oprørsk strømning her i det nordjyske og forhåbentlig give anledning til eftertanke hos publikum – for hvad det vil sige at være nordjyde og aalborgenser i dag?

Fra Frit Vendsyssel til alsang og bondeoprør

Oprørsbyvandringen tager publikum med på en rejse tilbage i tiden for at finde spor efter oprørs rødder. Vi kommer forbi oprørsbevægelsen Frit Vendsyssel i 1970’erne, som med et glimt i øjet ville løsrive Vendsyssel fra Danmark og bl.a. finansiere projektet med en illegal spritrute fra Hals til Danmark.

Vi kommer også tæt på kampen for at få et universitet til Nordjylland, der resulterede i etableringen af Aalborg Universitets Center i 1974. Vi kommer forbi aalborgensernes oprør mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig med alsang, sabotage og frihedskamp, og endelig kommer vi forbi fortællingen om, hvordan soldater fra garnisonen i Aalborg blev udkommanderet til Sæby for at nedkæmpe et oprør ledet af ”Vendsyssels Konge” og hans tilhængere i begyndelsen af 1800-tallet.

Byvandringen vender også tilbage til en række nordjyske bondeoprør. Det mest berømte af disse fandt sted i Aalborg under Grevens Fejde i 1534. Her anførte bondesønnen Skipper Clement en nordjysk oprørshær af bønder og borgere. Det endte dog med en total nedslagtning, da feltherre Johan Rantzaus professionelle hær af landsknægte 18. december 1534 stormede Aalborg by. I 2014, 2015 og i 2019 fandt man nogle af slagets ofre i en massegrav i Aalborg midtby.

Men er der en rød tråd mellem de mange oprør i den nordjyske historie, og gør det os specielt oprørske heroppe? Byvandringen giver ikke et svar, men forhåbentlig sætter den tankerne i gang hos publikum.

Vedr. coronavirus / COVID-19:

Byvandringerne afvikles efter de officielle retningslinjer ift. afstand og antallet af deltagere (tilladte forsamlinger).