Foredrag: Lyngsmose – en vestjysk borg fra keltisk jernalder

Foredrag: Lyngsmose – en vestjysk borg fra keltisk jernalder

Ved museumsinspektør Palle Eriksen, Arkæologi Vestjylland & Ringkøbing-Skjern Museum

Lyngsmose nær Ringkøbing er sammen med den himmerlandske Borremose vore hidtil ældste og kendte befæstede landsbyer i Danmark. Lyngsmose blev opdaget fra luften i 1977, undersøgt i 1999-2003 af Ringkøbing Museum og Københavnsk Universitet og visualiseret i 2014-2015. Undersøgelserne viste, at der bag vold og voldgrav inden for et 90 x 60 m stort område har ligget 15 langhuse, alle med bolig og stald og to småhuse. Inden da lå der på stedet tre gårde. I foredraget fortælles blandt andet bredt om baggrunden for og formålet med Lyngsmose, om de spidse pinde i voldgraven og landsbyens fortifikation i det hele taget, om de nyeste udgravninger af jernalder-bebyggelser op til fæstningen og om Lyngsmoseforeningen, der står bag købet, visualiseringen og plejen af Lyngsmose, der i dag indgår i et større rekreativt område.

Foredrag nr.: 1821-057

Holdnr.: 1821-053

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for efteråret 2018:

31. oktober
Guld og magt i dansk vikingetid.
Ved Lars Grundvad, museumsinspektør, Museet på Sønderskov

14. november
’Den Skjønne Stil’- bondestenalderens keramik.
Ved Rie Bloch Holm, arkæolog, Nordjyllands Historiske Museum

28. november
’Det lysner over agres felt…’ Nye undersøgelser af 2.500 år gamle, velbevarede marksystemer i Jylland.
Ved Nina Helt Nielsen, forskningschef, ph.d., Museum Silkeborg

12. decmeber
Lyngsmose – en vestjysk borg fra keltisk jernalder.
Ved Palle Eriksen, museumsinspektør, Arkæologi Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Museum