Foredrag – Det lysner over agres felt…

Foredrag – Det lysner over agres felt…

Nye undersøgelser af 2.500 år gamle, velbevarede marksystemer i Jylland

Ved forskningschef, ph.d. Nina Helt Nielsen Museum Silkeborg

I det danske landskab kan der i visse hede- og skovområder stadig ses rester af volde og terrassekanter, der for omkring 2500 år siden indrammede små markstykker. De fysiske rester af marksystemerne samt mikroskopiske og kemiske spor i jorden afspejler de aktiviteter, der foregik inden for marksystemerne, og den måde, jernalderbønderne organiserede sig på. Ved at analysere disse, kan man få indsigt i en række aspekter vedrørende marksystemerne og datidens samfund. Det gælder fx marksystemernes datering, dannelse og udnyttelse samt de datidige opfattelser af ejendomsret og arvedeling. Museum Silkeborgs forskningschef Nina Helt Nielsen vil fortælle om resultaterne af en række undersøgelser af jyske marksystemer, der er blevet foretaget de seneste år.

Foredrag nr.: 1821-056

Holdnr.: 1821-053

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for efteråret 2018:

31. oktober
Guld og magt i dansk vikingetid.
Ved Lars Grundvad, museumsinspektør, Museet på Sønderskov

14. november
’Den Skjønne Stil’- bondestenalderens keramik.
Ved Rie Bloch Holm, arkæolog, Nordjyllands Historiske Museum

28. november
’Det lysner over agres felt…’ Nye undersøgelser af 2.500 år gamle, velbevarede marksystemer i Jylland.
Ved Nina Helt Nielsen, forskningschef, ph.d., Museum Silkeborg

12. decmeber
Lyngsmose – en vestjysk borg fra keltisk jernalder.
Ved Palle Eriksen, museumsinspektør, Arkæologi Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Museum