Foredrag: Radioaktiv kaffe

Foredrag: Radioaktiv kaffe

Ved Marianne Rostgaard, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Introduktionen af usynlige fænomener som atomer og stråling gav mange ubesvarede spørgsmål hos befolkningen. Fulgte strålingen fra atombombesprængninger med regnvandet ned fra himlen? Blev kaffen radioaktiv? Osv.

Foredraget om radioaktivt kaffe omhandler, hvordan og hvorfor det først var omkring 1960 – og ikke i 1945 – at danskerne lærte, at en atombombe ikke bare er en meget stor bombe. Det kigger desuden på konsekvenserne af den erkendelse ift. hvordan man kunne og skulle beskytte den civile befolkning i tilfælde af en atomkrig.

En del af foredragsrækken “Nyt fra historien”

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2020 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for Nyt fra historien, efteråret 2020:

Torsdag 22. oktober kl. 19
Bernhard Sindbjerg: Kinesernes danske helt
Peter Harmsen, cand.mag., ph.d., journalist, Københavns Universitet

Torsdag 29. oktober kl.19
Radioaktiv kaffe
Marianne Rostgaard, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Torsdag 5. november kl. 19
Oliekrise og hverdagsliv
Mogens Rüdiger, lektor, dr.phil., Aalborg Universitet

Torsdag 12. november kl. 19
Fra arkivets og museets slagsmark
Medarbejdere fra Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum

Pris for alle fire foredrag: 445 kr. Køb fællesbillet til alle foredrag her