Arkæologien i nyt lys: Nye tider – nye skikke?

Arkæologien i nyt lys: Nye tider – nye skikke?

Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer

Arkæologer fra Østfyns Museer udgravede i 2016 og 2017 resterne af en gravhøj fra bronzealderen syd for Kerteminde Fjord.

Højen viste sig at indeholde en dobbeltbegravelse fra ældre bronzealder (cirka år 1500 f.Kr.), hvor de brændte knogler af en mand og en kvinde var placeret i en egekiste med et usædvanligt og meget rigt gravudstyr. Graven er en af de tidligste brandgrave i Danmark og fortæller om langtrækkende forbindelser ud i Europa, og om hvordan nye ideer og skikke slog igennem i løbet af bronzealderen.

Lige uden for gravhøjen fandt arkæologerne desuden en gravplads med meget velbevarede skeletter af både børn og voksne, der var gravlagt uden fornemme gravgaver. De repræsenterer en del af bronzealderens befolkning, som vi ikke kender meget til – nemlig alle dem, der ikke blev begravet under en høj eller fik gravgaver af bronze med til den videre færd.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-228

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år
Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer