Foredrag: Kirker, kirkegårde og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806

Foredrag: Kirker, kirkegårde og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806

Ved B.A. i middelalderarkæologi, Bente Springborg, mangeårig ansat ved Nordjyllands Historiske Museum.

Som arkæolog har Bente Springborg gennem årene deltaget i udgravninger på flere af Aalborgs nedlagte bykirkegårde. Og hver gang har hun oplevet forbipasserende standse forbløffede op ved synet af de mange skeletter, som kom til syne. Forbipasserende, som ofte spurgte: ”Hvorfor ligger de her”?

Spørgsmålene gav Bente Springborg lyst til at fortælle lidt om kirkegårdene og om de kirker, som de hørte til og som også husede begravelser – og om nogle af de mennesker, der dengang blev begravet i kirkerne eller på kirkegårdene.

Foredraget er fortællingen om Aalborgs forsvundne kirkegårde, og Bente Springborg kommer ind på byens begravelser fra kristendommens ældste tider og frem til 1800-tallets begyndelse. Det bygger på de mange fund fra tidligere tiders begravelser i form af ligkister og skeletter, som gennem årene er dukket op af den aalborgensiske undergrund.

Kombineret med antropologiske og naturvidenskabelige undersøgelser og det bevarede skriftlige kildemateriale, tegner Bente Springborg et fascinerende billede af livet og døden i fortidens Aalborg.

Foredrag nr.: 1911-222

Holdnr.: 1911-068

Foredragsrække om historie

Interessen for historien er stor. På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2019:

Torsdag 1. marts
Kirker, kirkegårde og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806
Ved B.A. i middelalderarkæologi, Bente Springborg, mangeårig ansat ved Nordjyllands Historiske Museum.

Torsdag 2. april
Det største industrieventyr
Ved afdelingsleder, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum

Torsdag 11. april
Det første fængsel
Ved Lektor, ph.d., Johan Heinsen, Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet

Torsdag 24. oktober
Tyske flygtninge 1945-1949
Ved Ole Houmann, forfatter og guide ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Torsdag 31. oktober
De rejsende skærslibere og optrædende med vinterkvarter på Dronninglund-egnen
Ved museumsinspektør, cand.mag., Lykke Olsen, Museerne i Brønderslev Kommune

Torsdag 7. november
Program følger

Torsdag 14. november
Program følger