Foredrag: Det første fængsel

Foredrag: Det første fængsel

Ved lektor, ph.d., Johan Heinsen, Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet

Ofte går historien, at fængslet er et produkt af oplysningstidens humanisme, og at det i 1800-tallet erstattede ældgamle blodige kropsstraffe – skamferinger, lemlæstelser og henrettelser. På den måde er fængslet blevet et symbol på den moderne og oplyste verden. Men fængslets historie går helt tilbage til tiden omkring år 1600, hvor de første fængsler på dansk jord blev skabt. Dette foredrag fortæller disse institutioners historie fra de dømtes perspektiv.

Foredrag nr.: 1911-222

Holdnr.: 1911-224

Foredragsrække om historie

Interessen for historien er stor. På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2019:

Torsdag 1. marts
Kirker, kirkegårde og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806
Ved B.A. i middelalderarkæologi, Bente Springborg, mangeårig ansat ved Nordjyllands Historiske Museum.

Torsdag 2. april
Det største industrieventyr
Ved afdelingsleder, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum

Torsdag 11. april
Det første fængsel
Ved Lektor, ph.d., Johan Heinsen, Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet

Torsdag 24. oktober
Tyske flygtninge 1945-1949
Ved Ole Houmann, forfatter og guide ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Torsdag 31. oktober
De rejsende skærslibere og optrædende med vinterkvarter på Dronninglund-egnen
Ved museumsinspektør, cand.mag., Lykke Olsen, Museerne i Brønderslev Kommune

Torsdag 7. november
Program følger

Torsdag 14. november
Program følger