Foredrag: Cementfabrikkerne ved Assens

Foredrag: Cementfabrikkerne ved Assens

I mere end en menneskealder blev der produceret cement i Assens på de tre cementfabrikker Cimbria, Dania og Kongsdal. De lå side om side ved kanten af Mariager Fjord og leverede byggemateriale til stationsbyer og stuehuse, lader, broer, kantsten og kloakrør over hele Danmark.

Millioner af tons cement blev fremstillet netop her, og man kan med rette sige, at det Danmark, du kender i dag, blev bygget med cement fra Assens.

Tirsdag 20. juni holder historiker Peter Hørup et spændende foredrag på Hadsund Egnssamling om cementen fra Assens.

Det krydres med historier fra det moderne Danmarks tilblivelse og det særegne og meget anderledes liv i byen, som fulgte i kølvandet på cementen. For i skyggen af de nye fabrikkers rygende skorstene forvandlede fjordens søvnige bondeland sig til et moderne industrisamfund. Nye livsformer opstod med andre drømme og ideer, og det medført nye udfordringer og konflikter i den lille by Assens.

Ved foredraget vises fotos fra arkiverne, som fortæller historier fra cementfabrikkerne og byens liv.

Der bliver også fortalt om arbejdet med at formidle historien i Nordjyske museers nye udstillingskonceptet Den Korte Historie, som præsenteres fire steder langs Mariager Fjord løbet af sommeren 2023.

Der serveres kaffe/te undervejs.