Arkæologien i nyt lys: Vikingekvinder

Arkæologien i nyt lys: Vikingekvinder

Ved museumsdirektør, ph.d. Lars Christian Nørbach, Nordjyske Museer

Med udgangspunkt i de arkæologiske og skriftlige kilder tegnes her er troværdigt og forskningsbaseret billede af vikingetidens samfund og ikke mindst kvinderne.

Det er en eksempelbåret fortælling om kvindernes vilkår og muligheder gennem forskellige perioder af livet – som barn, giftemoden og husfrue – eller som trælle, arbejdskvinder, vølver og friller.

For at danne os et fuldgyldigt indtryk af livet i vikingetiden, må vi også dykke ned i vikingernes glemte billedverden og sammen med de skriftlige kilder skabe os indsigt i blandt andet sagnverdenen og den nordiske mytologi – befolket af konger, dronninger, krigere, valkyrier, vølver og skjoldmøer.

Kilderne viser, at man i beskrivelsen af kvindernes vilkår og rolle i vikingetiden må skelne mellem denne og gudernes verden. De ting, kvinderne kunne udføre hinsides, var langt fra mulige for dem i denne verden. I mytologiens univers kæmpede kvinderne på slagmarken og var de mandlige guders ligeværdige. I sagaerne og den jordiske verden formåede tilsyneladende kun få at sætte sig ud over familiens og dens mandlige overhoveds beslutningskraft.

Med dette som udgangspunkt lægges der op til en samtale om, hvordan vikingetiden anvendes i vores samtid.

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

I foredragsrækken Arkæologien i nyt lys præsenterer vi et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw fra Nordjyske Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Samlet program for foråret 2024

14. februar 2024 kl. 19
At genopdage en offertradition fra bronzealderen
Ved museumsinspektør, ph.d. Lise Frost, Moesgård Museum

28. februar 2024 kl. 19
Vikingekvinder
Ved museumsdirektør, ph.d. Lars Christian Nørbach, Nordjyske Museer

13. marts 2024 kl. 19
Under pres – krig, diplomati og magtarkitektur i tiden omkring Kristi fødsel
Ved seniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgård Museum

3. april 2024 kl. 19
Lindholm Høje – hvor oldtiden blev til middelalder
Ved arkæolog og museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen, Nordjyske Museer

Samlet pris: 495 kr.
Køb billet til alle fire foredrag