Foredrag med Jeanette Varberg: Viking – ran, ild og sværd

Foredrag med Jeanette Varberg: Viking – ran, ild og sværd

Ved Jeanette Varberg, museumsinspektør, Nationalmuseet

I tiden efter dele af det mægtige Romerriges fald udviklede Europa nye stærke kongeriger, hvor mange kongeslægter antog den nye kristne tro.

I Norden holdt folkene og kongerne dog fast i den gamle tro på Odin og den nordiske mytologi, og presset fra den kristne kejser Karl den Store mod danernes grænse i slutningen af 700-tallet satte gang i en række vikingeangreb. Det blev startskuddet til det, vi i dag populært kalder vikingetiden.

Foredraget med Jeanette Varberg giver et indblik i, hvordan Norden udviklede sig fra slutningen af jernalderen og frem til begyndelsen af middelalderen. Var vikingerne bare en bande pirater, som fik held til at erobre store dele af Europa, eller var det del af et veltilrettelagt modangreb på de kristne riger, som forsøgte at omvende de hedenske skandinaver?

Vikingerne satte uden tvivl et afgørende mærke på verdenshistorien, og foredraget dykker ned i nogle af de mest fremtrædende slag og konger fra tiden – og også de mindre kendte.

Foredraget tager afsæt i Jeanette Varbergs nye bog “Viking – Ran, ild og sværd”, hvor hun tager os med helt tilbage til begyndelsen.

Foredraget en del af foredragsrække med titlen Arkæologien i nyt lys

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for efteråret 2019:


30. oktober
Middelalderbyernes klostre – om tiggerordenerne og deres bygningskultur
Ved Morten Larsen, ph.d, museumsinspektør, Vendsyssel Historiske Museum

13. november
Pilgrimsmærker – helgenkult, magisk tænkning og religiøs identitet
Ved Rachel Andersen, arkæolog, Ringkøbing-Skjern Museum

27. november
”Skærm jeres hus med grav og planke” – sider af Aalborgs voldelige fortid belyst gennem nye fund 
Ved Kenneth Nielsen, arkæolog, Nordjyllands Historiske Museum

11. december
Viking – ran, ild og sværd.
Ved Jeanette Varberg, arkæolog, museumsinspektør, Nationalmuseet

Bemærk, at foredraget med Jeanette Varberg 11. december afholdes på Aalborg Universitet, Auditorium 7, Badehusvej 21, 9000 Aalborg, mens de tre andre foredrag afholdes på Aalborg Historiske Museum.