Skærm jeres hus med grav og planke – sider af Aalborgs voldelige fortid belyst gennem nye fund

Skærm jeres hus med grav og planke – sider af Aalborgs voldelige fortid belyst gennem nye fund

Ved Kenneth Nielsen, arkæolog, Nordjyllands Historiske Museum

Denne aften skal vi en tur tilbage til en af de mere mørke sider af Aalborgs middelalder.

Middelalderarkæolog Kenneth Nielsen fortæller blandt andet om sværdets historie og udvikling frem til 1300-tallet, og vi ser nærmere på de spor, som disse våben efterlod på skeletterne fra de mænd, der faldt i kamp.

Foredraget tager udgangspunkt i to helt enestående fund fra det seneste års udgravninger i Aalborg midtby – det velbevarede riddersværd fra 1200-tallet, som dukkede op, da man nedlagde nye kloakrør, samt en mindre del af en massegrav ved Tiendeladen. Den rummede skeletterne fra 10 mænd, der blev dræbt under Stormen på Aalborg i 1534 under Grevens Fejde.

Foredraget en del af foredragsrække med titlen Arkæologien i nyt lys

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for efteråret 2019:


30. oktober
Middelalderbyernes klostre – om tiggerordenerne og deres bygningskultur
Ved Morten Larsen, ph.d, museumsinspektør, Vendsyssel Historiske Museum

13. november
Pilgrimsmærker – helgenkult, magisk tænkning og religiøs identitet
Ved Rachel Andersen, arkæolog, Ringkøbing-Skjern Museum

27. november
”Skærm jeres hus med grav og planke” – sider af Aalborgs voldelige fortid belyst gennem nye fund 
Ved Kenneth Nielsen, arkæolog, Nordjyllands Historiske Museum

11. december
Viking – ran, ild og sværd.
Ved Jeanette Varberg, arkæolog, museumsinspektør, Nationalmuseet
Bemærk, at foredraget med Jeanette Varberg 11. december afholdes på Aalborg Universitet, Auditorium 7, Badehusvej 21, 9000 Aalborg, mens de tre andre foredrag afholdes på Aalborg Historiske Museum.