Arkæologien i nyt lys: Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe

Arkæologien i nyt lys: Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe

Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

Det er både velkendt og veldokumenteret, at Ribe er Danmarks ældste by, og at byen er grundlagt kort efter år 700. Fra sommeren 2017 og et års tid frem gennemførte man en større forskningsudgravning centralt i markedspladslagene fra 700- og 800-årene, altså det allerældste af Ribe.

Udgravningen, der er et samarbejde mellem UrbNet, Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer, er stadig i analysefasen, og der tikker dagligt nye resultater ind fra forskere i både ind- og udland.

Arkæolog Claus Feveile giver ved foredraget et generelt overblik over Ribes tidligste historie med fokus på de mange nye detaljer, som udgravningen har afsløret.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-227

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år
Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer