Arkæologien i nyt lys: Krig, diplomati og magtarkitektur i tiden omkring Kristi fødsel

Arkæologien i nyt lys: Krig, diplomati og magtarkitektur i tiden omkring Kristi fødsel

Ved seniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgård Museum

I år 9 e.Kr. blev tre romerske legioner nedslagtet i Teutoburgerskoven ved det nuværende Osnabrück i Tyskland. Nederlaget i år 9 står som et vendepunkt i Europa efter et århundrede præget af voldsomme politiske og militære spændinger. Presset på de nordeuropæiske høvdingedømmer er enormt, og de må vælge side.

I denne opbrudsfase opstår Hedegård ved Nørre Snede: Nordeuropas mest spektakulære gravplads med forbindelser til områder langt fra det midtjyske og samtidig periodens absolut største landsby.

Foredraget fortæller om de fornemme grave ved Hedegård, om de nye geofysiske undersøgelser af bopladsen og om de germanske stammers reaktion på romernes militære tilstedeværelse i det nordtyske område.

Foto: Romersk dolk fundet ved Hedegård. Foto: Moesgård Museum

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

I foredragsrækken Arkæologien i nyt lys præsenterer vi et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw fra Nordjyske Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Samlet program for foråret 2024

14. februar 2024 kl. 19
At genopdage en offertradition fra bronzealderen
Ved museumsinspektør, ph.d. Lise Frost, Moesgård Museum

28. februar 2024 kl. 19
Vikingekvinder
Ved museumsdirektør, ph.d. Lars Christian Nørbach, Nordjyske Museer

13. marts 2024 kl. 19
Under pres – krig, diplomati og magtarkitektur i tiden omkring Kristi fødsel
Ved seniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgård Museum

3. april 2024 kl. 19
Lindholm Høje – hvor oldtiden blev til middelalder
Ved arkæolog og museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen, Nordjyske Museer

Samlet pris: 495 kr.
Køb billet til alle fire foredrag