Arkæologien i nyt lys: Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur

Arkæologien i nyt lys: Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur

Foredrag ved Simon Kjær Nielsen, museumsinspektør, Vesthimmerlands Museum
For omkring 5000 år siden oplevede Europa og Jylland store kulturelle forandringer, der påvirkede gravskikken og introducerede en ny levevis med større fokus på kvæghold. Tidligere blev udveksling af genstande og ideer blandt eksisterende grupper betragtet som den mest accepterede forklaring på disse forandringer, men ny DNA-forskning har vist, at ankomsten af Yamnaya-folket fra områderne nord for Sortehavet spillede en afgørende rolle i disse ændringer. Et nyt ph.d.-studie har analyseret det jyske arkæologiske materiale fra en ny vinkel og afsløret overraskende opdagelser, især i forhold til det nordjyske materiale. Aftenens foredrag vil præsentere disse og andre opdagelser fra projektet og dermed belyse en af de mest skelsættende perioder i dansk og europæisk forhistorie.

Foredragsrække om arkæologi
Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2023

25. oktober 2023 kl. 19
Det rige jernaldercenter ved Gudme på Sydøstfyn
Ved museumsinspektør Palle Sørensen, ROMU

22. november 2023 kl. 19
Romersk diplomati. Nåede en romersk flådeekspedition helt op til Kimbrernes land i år 5 e.Kr.?
Ved Mads Leen Jensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland

6. december 2023 kl. 19
Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur
Ved Simon Kjær Nielsen, museumsinspektør, Vesthimmerlands Museum

20. december 2023 kl. 19
Harald Blåtands vølve og vikinger omkring Fyrkat
Ved kulturarvschef Torben Sarauw, Nordjyske Museer.

Køb en samlet billet til alle fire foredrag her