Arkæologien i nyt lys: Forseglede jernaldermarker på Aalborg Kaserner

Arkæologien i nyt lys: Forseglede jernaldermarker på Aalborg Kaserner

Foredrag ved museumsinspektør Karen Povlsen, Nordjyske Museer.
På Aalborg Kaserner findes et helt særligt landskab i arkæologisk forstand. Lige som sandflugt har bevaret den kendte Lindholmhøje-gravplads frem til vor tid, har sandflugt på kasernearealet betydet helt usædvanlige bevaringsforhold. Men her er det den ældre jernalders landskab, der er blevet forseglet for eftertiden – et landskab der for store lå som et parcelleret marksystem. Dyrkningen af markerne fik omkring 200 f.Kr. en katastrofal afslutning i og med at de blev dækket af flyvesand. I løbet af de seneste ca. 15 år har Nordjyske Museer foretaget en række udgravninger her, og det har bl.a. været muligt at få nye oplysninger om forholdet mellem huse og marker, dyrkningspraksis og marksystemets tidsmæssige udvikling.

Foredragsrække om arkæologi
Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for foråret 2023

8. februar 2023 kl. 19
Krigsheste fra jernalderen – Danmarks første kavaleri
Ved seniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgård Museum

15. februar 2023 kl. 19
Som en fugl Føniks
Ved forskningschef Bjarne Henning Nielsen, Vesthimmerlands Museum

1. marts 2023 kl. 19
Forseglede jernaldermarker på Aalborg Kaserner
Ved museumsinspektør Karen Povlsen, Nordjyske Museer

15. marts 2023 kl. 19
Oldtidens veje
Ved arkæolog og overinspektør Benita Clemmensen, Museum Østjylland
Køb en samlet billet til alle fire foredrag her