Åben udgravning i Svenstrup

Åben udgravning i Svenstrup

Svenstrup udvider sig, og der er nye udstykninger på vej ved Lokeshøj i den sydlige del af byen. Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har i den forbindelse haft mulighed for at undersøge området, og i samarbejde med Aalborg Kommune inviteres nysgerrige og andre interesserede nu til åben udgravning 1. juni. Her kan man høre om de mange fund og om de mennesker, der levede på Svenstrup-egnen for mere end 2000 år siden.

I det nye boligområde på Lokeshøj har arkæologerne i den sidste måneds tid haft travlt, der er nemlig fundet spor efter en lille landsby i området ved Lokeshøj i Svenstrup. I alt er lokaliseret 30-40 huse, som alle stammer fra bronze- og jernalderen, nærmere bestemt perioden fra ca. år 1100 f.Kr. til 160 e.Kr.

Udgravningen fortsætter nogle dage endnu, og i den forbindelse indbyder Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Aalborg Kommune interesserede til at besøge udgravningen og få en snak om bronze- og jernalderlivet i Svenstrup og det nye boligområde.

Det sker lørdag 1. juni kl. 12-16, hvor der er åbent ved arkæologernes skurvogne ved Langdyssen, Svenstrup. Og det er ganske gratis at være med.

Jernalderlandsby med mange fund

Den aktuelle udgravning ligger i et område, hvor der tidligere har været udgravninger i begyndelsen af 1980’erne. Der er gennem årene fundet rester af huse spredt i et område fra Asgården i vest til Sifhøj i øst – i alt ca. 11 hektar, altså svarende til et område på størrelse med godt 15 fodboldbaner. Der er i alt fundet rester af 80-90 huse i området, hvoraf 30-40 af husene altså er dukket op ved den aktuelle udgravning i 2019.

Ikke alle de fundne huse er dog samtidige. De repræsenterer en længere periode af den samme landsby. Indtil videre daterer arkæologerne husene i et spænd fra midten af bronzealderen til århundrederne efter Kristi fødsel (jernalderen). Det vil sige en periode på godt 1200 år (ca. år 1100 f.Kr. til 160 e.Kr.) Ifølge udgravningsleder, arkæolog Thomas Rune Knudsen, har der i bronzealderen nok mest været tale om enkeltlæggende gårde, og først op i jernalderen er det blevet en lille landsby.

Blandt de mest overraskende fund i den aktuelle udgravning er flere nedgravede langhuse fra jernalderen, hvor huset i stedet for at være blevet anlagt på flad mark har været helt eller delvist forsænket ned i jorden. Disse huse er stadig under udgravning, men indtil videre er der iagttaget både brolægninger, stensatte vægforløb, ildsteder og grebninger, der er alt sammen er udtryk for gode bevaringsforhold.

Hør mere om fortiden og om fremtiden

Til arrangementet den 1. juni vil arkæologerne fortælle om de mange fund og komme ind på, hvad de kan fortælle om de mennesker, som boede i området for mere end 2000 år siden.

Den arkæologiske udgravning ventes at være afsluttet i juni, og derefter frigives området til udstykning. Første etape af det nye boligområde består af 23 mindre grunde, der varierer i størrelse fra ca. 520 – 565 kvadratmeter. Til åben udgravning er Mette Lange og Anette Kümpel fra Aalborg Kommune klar til at svare på spørgsmål om det nye boligområde.