Arkæologer finder velbevaret skelet

Arkæologer finder velbevaret skelet

Det er et bemærkelsesværdigt velbevaret skelet, arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har fundet under den store udgravning ved Sdr. Tranders. Her har museet i samarbejde med bygherre A. Enggaard A/S opstillet en container, hvor de formidler nyt fra udgravningen, og frem til august kan du se skelettet af manden, der blev ca. 40 år.

På Sdr. Tranders udgravningen er arkæologerne efterhånden ved at være halvvejs igennem etape 1 (der er tre etaper). Udgravningen afdækker en meget stor bebyggelse fra førromersk og ældre romersk jernalder (ca. 500 f.Kr. til 180 e.Kr.), hvor beboelseshuse, udhuse, brolægninger og affaldsgruber bliver undersøgt.

Husene er rigtig godt bevaret, og der kan ses mange konstruktionsdetaljer i form af gulvlag, ildsteder, forskellige vægkonstruktioner, nedgravede forrådskar og staldinddelinger. Således begynder der at danne sig et billede af bopladsen og den interne struktur og inddeling. Men der har hele tiden manglet noget for at kunne gøre fortællingen mere levende, nemlig husenes beboere.

De er nu begyndt at dukke op i form af en begravelse og flere løse skeletdele. Da arkæologerne i ugerne 22-24 havde en uddannelsesudgravning fra Aarhus Universitet, fandt de studerende et meget velbevaret skelet, begravet på en for perioden utraditionel måde.

Normalt vil man forvente at finde brandgrave eller urnebegravelser, men her var der tale om en jordfæstegrav. Den gravlagte person var en mand på omkring 40 år. Han lå med benene trukket op under sig i fosterstilling eller som om, han sov.

Han havde meget dårlige tænder med meget caries og flere tandbylder. Hans venstre underarm havde været brækket op til et halvt år før, han døde. Bruddet var ikke vokset sammen, og knoglen havde nærmest dannet et ekstra led i forsøg på at hele.

Man kan kun gisne om dødsårsagen, men han har ikke haft det godt i sin sidste tid. Med i graven havde han en lille dragtnål af jern, der kan dateres til ældre førromersk jernalder (500-250 f.Kr.).

Manden er i øjeblikket udstillet i udgravningens formidlingscontainer, som er åbent i dagtimerne, mens der arbejdes (kl. 7-15 mandag-torsdag og 7-11.30 fredag). Containeren er indkøbt i samarbejde med bygherre A. Enggaard A/S for at lave formidling af udgravningen mens den står på, og for at præsentere det kommende byggeprojekt med 300 boliger.

Alle er velkomne til at kigge forbi og blive klogere på fortiden og på fremtiden for Sdr. Tranders.

Skurvognen står ved James Tobins Allé, 9220 Aalborg Øst.

Formidlingscontaineren på Sdr. Tranders udgravningen har plancher og udstillede genstande samt en platform hvorfra man kan følge udgravningen og nyde udsigten. Foto Nordjyllands Historiske Museum

Skrevet 1. juli 2018