Aalborg Gråbrødrekloster

I 1994-95 fik Aalborg Historiske Museum i forbindelse med opførelsen af et beboelses- og forretningskompleks på grunden Algade 19 lejlighed til at foretage en større udgravning af byens gråbrødrekloster. På nabogrunde var der ved tidligere undersøgelser blandt andet påvist begravelser og fundamenter til en klosterkirke. Udgravningen i 1994-95 gav væsentlig ny viden om klosteret, og sidenhen har andre undersøgelser kastet yderligere lys over anlægget. Udgravningen i 1994-95 viste også, at der i det område, hvor gråbrødrene opførte deres klosterkirker, havde været menneskelig aktivitet siden 800-tallet. Disse resultater gør det for første gang muligt konkret at fortælle om Aalborgs ældste tid – om tiden før Aalborg blev by.

Det er blandt andet denne udgravning, der ligger til grund for Aalborgbogen 2000 – Aalborg Gråbrødrekloster.

Bogen skildrer historien om selve Gråbrødreklosteret og munkenes liv i Aalborg fra klosteret blev etableret i 1240’erne og frem til cirka 1530, hvor klosteret blev nedlagt.

Derudover fortæller bogen også om Aalborg by før Gråbrødrene kom til. Det er derfor også en bog om det allertidligste Aalborg, som omkring år 800 går fra at være en sæsonbetonet handelsplads til at være en egentlig landsby.

Aalborg Gråbrødrekloster er skrevet af arkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, Stig Bergmann Møller, der stod for udgravningen af klosteret. Den indeholder desuden bidrag fra Niels Lynnerup og Lene Mollerup.

Bogen er udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum.

Skrevet 1. januar 2000