Vikingesmykker fundet ved Mariager

Ung detektormand fandt fine skålspænder i bronze på sin fars mark

Rasmus Gregersen er ny detektor-entusiast, og i september gik han på sin fars mark et par kilometer sydvest for Mariager. Her gjorde den unge mand et fund, som en del garvede detektorfolk nok vil skele lidt misundeligt til. Rasmus fandt i løbet af kort tid to store skålformede spænder fra vikingetid samt et ligearmet spænde – alle af bronze.

Kvindesmykker

Der er tale om smykker, som kvinderne i vikingetiden bar i forbindelse med dragten, som typisk bestod af en linnedsærk, hvorover man havde en kjole. De to store flot udsmykkede skålformede spænder blev båret på skuldrene, hvor de skulle holde kjolens stropper. Det tredje spænde blev brugt til at lukke halsslidsen.
Disse smykkesæt blev udelukkende brugt af de bedrestillede kvinder, mens trælkvinder nok kun havde mere simple smykker. Ornamentikken og udformningen af smykkerne gør, at de ret præcist kan dateres til ca. 850 e.Kr.

Smykkerne blev fundet inden for en radius af cirka 10 meter. De stammer sandsynligvis fra en grav, der nu er pløjet itu, og det ville arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum gerne undersøge nærmere.

Fandt tre grave

En tåget tirsdag morgen i slutningen af september indledte museet – med lodsejerens velsignelse – en lille forundersøgelse på marken nær Fjelsted ved Mariager. Bevæbnet med rendegraver, skovl, GPS, metaldetektor og en god portion tålmodighed og godt humør blev der gravet tre søgegrøfter på fundstedet. Her fremkom tre begravelser og enkelte stolpehuller. En af gravene var så medtaget af pløjning, at arkæologerne besluttede at udgrave den med det samme. I bunden af graven lå der en tenvægt, en ravperle, tre glittesten og noget meget nedbrudt jern. Alt dette peger på, at der her har været begravet en kvinde af en vis status. Måske stammer de fine skålspænder også fra denne stærkt nedpløjede grav, men det kan ikke siges med sikkerhed.

Museet håber at kunne søge nogle flere midler til at lave en udvidet undersøgelse på stedet, for at afklare udbredelsen af gravpladsen og undersøge flere grave. Midlerne bliver søgt hus Kulturstyrelsen hen over vinteren, og museet kan forhåbentligt grave her igen efter høst i 2016. Rasmus Gregersen vil i mellemtiden afsøge marken intensiv med sin metaldetektor, og forhåbentlig finder han flere tegn på at der har været vikinger i området sydvest for Mariager.

Fund fra vikingetiden er sjældne i området. Dog viser runesten ved Vester Tørslev og Kjellerup Hovedgård, at vikingerne var i området.Smykkerne, som Rasmus Gregersen fandt, er Danefæ, og de vil blive sendt til Nationalmuseet til danefævurdering. Der vil således tilfalde den heldige finder en dusør. Han udviste i øvrigt stor omhu, idet han ikke tømte de skålformede spænder for jord. Der kan nemlig være tekstilrester bevaret indvendigt i spænderne, men det ved vi først, når Nationalmuseet har undersøgt dem nærmere.

Skrevet 28. september 2015