Vikingerne var også på Budolfi Plads

Udgravningerne på Budolfi Plads midt i Aalborg har lagt ny viden til byens historie. Værksteder fra vikingetiden er blevet gravet frem af mulden under Budolfi Plads og er dermed med til at bekræfte, at der boede vikinger på området måske allerede i 800-tallet.

Mens bygherren NCC har været i gang med at omdanne Budolfi Plads for at gøre området klar til det nye byggeri, har arkæologerne arbejdet på højtryk ved siden af gravemaskiner og byggekraner. For selv om funderingerne til de fremtidige bygninger bliver udført, så det skåner kulturlagende under pladsen mest muligt, så er cirka fem procent af pladsens areal blevet udgravet sideløbende med, at entreprenørerne har udført deres arbejde.

Og det er ikke så lidt, arkæologerne har gravet op af mulden på Budolfi Plads – blandt andet er der dukket værksteder fra vikingetiden op, de såkaldte grubehuse.

Vikinger flytter Aalborgs fødested

Og ifølge arkæologerne er fundet af et muligt grubehus med til at give helt nye oplysninger og detaljer om Aalborg bys allertidligste historie.

Grubehuse er små værkstedshytter, der var gravet cirka én meter ned i jorden, og som var meget almindelige i begyndelsen af vikingetiden i 800-tallet. Det fundne grubehus bekræfter sammen med andre stolpehuller i undergrunden, at der i vikingetiden stod bygninger på Budolfi Plads, og at vikingetidens Aalborg også har strakt sig vest for Budolfi Kirke.

”Vi havde en formodning om, at byen opstod på begge sider af Østerå og op mod området, hvor Budolfi Kirke ligger i dag, men vi har ikke haft nogle konkrete fund. Men med de nye fund er der ingen tvivl mere,” siger arkæolog og museumsinspektør Christian Klinge fra Nordjyllands Historiske Museum.

Og det er præcis det område, som omkring 100 år senere blev til byen Aalborg. Hidtil har arkæologerne mest set bebyggelse fra vikingetiden på østsiden af den daværende Østerå (Området ved Sallings indgang i Algade), og de nye fund udvider derfor området, hvor Aalborg by blev født.

Skrevet 7. december 2017