Vidste du, at REGAN Vest-bunkeren har sit eget fitnesscenter?

Som de to fotos viser, så spildte man ikke pladsen i REGAN Vests ”fitnesscenter”. Både motionscykler, vægte, bænk til bænkpres, et vægtstangssæt samt en lille stepmaskine er der fundet plads til i det lille rum. Foto: Nordjyske Museer

Ja, den er god nok. Foruden radiostudie, politistation, lægeklinik mv., så havde man også indrettet et lille rum med motionscykler, vægtstænger og andet udstyr, så det var muligt at træne lidt, mens man var i bunkeren.

Det særlige motionsrum befinder sig i underetagen i Ring 2, og det var en del af de velfærdsfaciliteter, som man kunne gøre brug af ved en indflytning. Selvom anlægget er 5500 m2 stort, så ville pladsen være trang, med de op mod 350 mennesker, som under en krig ville befinde sig i bunkeren. Der er derfor ikke plads til megen adspredelse. I en indrykningssituation ville især det tekniske personel køre efter en dagligdag, der var delt op i tre faser – otte timers arbejde, otte timers hvile og otte timers søvn – og derfor ville specielt de otte timers hvile kunne føles lange, for der havde man ikke mange muligheder for at foretage sig noget.

Ens arbejdsfunktion var overtaget af en anden, og ens seng var optaget, da man kørte efter ”den varme sengs” princip – altså at man ikke havde en sin egen seng, men delte den med to andre. Tilbage var dagligstuen og kantinen, og selvom der var mange bøger, videoer og spil tilstede, kunne otte timers fritid godt blive lange. Her udgjorde motionsrummet et velkomment alternativ.

Det er på størrelse med alle andre sove- og kontorrum i REGAN Vest, og derfor ikke ret stort, men de ca. 10 m2 er godt udnyttet. På den beskedne plads er det lykkedes at opsætte to motionscykler, vægte, en bænk, et vægtstangssæt og en lille stepmaskine. Der var derfor mulighed for både at få pulsen op og at træne musklerne, så man var bedre rustet til det meget stillesiddende liv i bunkeren.

At rummet var populært, vidner dets videre skæbne også om. For da REGAN Vest blev taget ud af operationel drift i 2003, blev alt udstyret fra motionsrummet flyttet over til søsteranlægget REGAN Øst, hvor personalet savnede muligheden for lidt adspredelse og fysisk aktivitet i pauserne. Heldigvis tilbød Beredskabsstyrelsen meget hurtigt at aflevere udstyret tilbage til Nordjyske Museer, da det stod klart, at REGAN Vest skulle åbne som museum – således, at det kan indgå som en del af stedets helt unikke autenticitet.

Så nu, hvor motionsrummet igen står som oprindeligt, så inviterer de to hvide cykler – selvfølgelig af mærket Monark – næsten til en lille tur.

I et anlæg bygget til regent, regering og embedsværk er motionscyklerne selvfølgelig af mærket ”Monark”. Foto: Nordjyske Museer

Skrevet 3. februar 2022