Udgravning ved Budolfi Kirke giver ny viden

89 begravelser dukket op under anlægsarbejde ved Budolfi Kirke

De seneste mange måneder har der været masser af aktivitet ved Budolfi Kirke, og anlægsarbejdere og arkæologer har arbejdet side om side i tæt samarbejde. I alt er der dukket spor af 89 begravelser op, som stammer fra den nu nedlagte kirkegård, som lå ved Budolfi Kirke. Der har været kirkegård ved kirken hele middelalderen og frem til begyndelsen af 1800-tallet.

Det er ikke overraskende, at der dukker skeletter og kister op ved Budolfi Kirke, når man begynder at grave lidt. Men det betyder bestemt ikke, at det er uinteressant, tværtimod. Og selvom der er fundet kister og skeletter før, så understreger Stine Andersen Højbjerg, arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum, at fundene ved Budolfi Kirke bringer ny og meget værdifuld viden om fortidens aalborgensere frem i lyset.

I de sidste 8-9 måneder har de undersøgt et mindre område af den nu nedlagte kirkegård, og det har vist sig, at kisterne her var yderst velbevarede.

”Der er fundet 89 begravelser omkring kirken, som alle bringer os helt tæt ind på de mennesker, der levede og døde i 1600- og 1700-tallets Aalborg,” fortæller Stine Andersen Højbjerg.

Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Flotte kistebeslag

Kisterne og bevaringsgraden af træet giver os også et sjældent indblik i kisternes konstruktion og ritualerne omkring døden. Meget har ændret sig siden dengang og til i dag, blandt andet er formen på kisterne anderledes. De fundne kister er trapezformede, dvs. lidt bredere ved hovedet end fødderne, og de er samlet med trædyvler.

De ældste kister er enkle uden profileringer eller andre tydelige former for dekoration, mens fund af gravplader og flotte kistebeslag i kirkegårdsjorden vidner om, at det senere hen ændrede sig.

Arkæologerne har fundet flere flotte 1700-tals beslag i bly med kvindehoveder eller kranier. Identiske beslag er tidligere fundet ved en rigt dekoreret grav udgravet ved Vor Frue Kirke. Det er derfor ikke utænkeligt, at beslagene er produceret her i byen.

Kistebeslag fra begravelser fundet ved Budolfi Kirke. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Begravelsesritualer

Ritualerne omkring døden kan også aflæses i begravelserne. Hovedparten af de døde er lagt med armene parallelt over maven og i nogle af kisterne, var den døde lagt på en bund af halm.

Også overtro kan ses i den måde, menneskene er begravet på. I en af gravene er der for eksempel fundet en opslået saks ved den dødes ben. Formodentlig fra skikken med at lægge en opslået saks på lig-lagenet for at beskytte den døde i perioden inden begravelsen.

Kirkegården er udvidet flere gange

Udgravningerne afslører også, at kisterne ligger meget tæt, både ved siden af og ovenpå hinanden.

”Det viser med al tydelighed de udfordringer, der var med at skaffe plads nok på kirkegårdsområdet til de døde i 1600- og 1700-tallet,” siger Stine Andersen Højbjerg og fortsætter:

”At kirkegården gentagende gange har haft pladsproblemer, kan vi også se ved, at der er fundet flere kirkegårdsudvidelser omkring kirken. Blandt andet er et område med kister gravet ned gennem husgulve fra 1400-tals huse, og dermed kan vi se, at der her må være tale om en sen- eller eftermiddelalderlig udvidelse.”

Undersøgelserne af den gamle kirkegård er afsluttet for nu. Der ligger helt sikkert mange flere begravet ved Budolfi Kirke, men da arkæologerne kun udgraver de områder, som forstyrres af det aktuelle anlægsarbejde, får de lov at vente til fremtidens arkæologer.

Skrevet 10. maj 2019