To særbevillinger til dyrkningstruede fortidsminder

Nordjyllands Historiske Museum har netop modtaget hele to bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen fra en særlig pulje til undersøgelse af dyrkningstruede fortidsminder med et særligt videnskabeligt potentiale. Vi har modtaget 95.000 kr. til arkæologiske undersøgelser ved Fjelsted og 212.500 kr. til undersøgelser ved Hornsgård nær Sebbersund.

Fjeldsted

Det danske land har været dyrket gennem tusindvis af år, og særligt de effektive moderne redskaber er hårde ved de fortidsminder, der ligger skjult i dyrket mark. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor en pulje, som de uddeler hvert år til undersøgelse af dyrkningstruede fortidsminder med et særligt videnskabeligt potentiale.

I år har Nordjyllands Historiske Museum fået 95.000 kr. til undersøgelser ved Fjeldsted ved Mariager og 212.500 kr. til undersøgelser ved Hornsgård nær Sebbersund.

Fra Fjelsted er der gennem de sidste år indleveret adskillige detektorfund fra vikingetiden, og det var disse fund, der var årsag til, at museet startede undersøgelser i området. I 2016 blev der udgravet dele af en lille gravplads fra den ældre del af vikingetiden. I gravene fandtes der glas- og ravperler, jernknive, bæltespænder af jern, mini halvkuglekar af ler og et større skrin holdt sammen af jernkramper (uvis funktion). I en enkelt grav blev der fundet knogler bevaret i form af kraniefragmenter og tandemalje. En anden grav havde svage spor af en plankekiste.

Gravpladsen blev forsøgt afgrænset med supplerende søgegrøfter i forbindelse med undersøgelsen, og man fandt flere jordfæstegrave i den nordøstlige del af området. Det er nogle af disse grave, der skal undersøges i år. Gravene og den samtidige bebyggelse, som også er fundet, er spændende, fordi de giver et fint supplement til kendskabet til vikingetiden ved Mariagerfjord, hvor det ellers er ringborgen Fyrkat, der har domineret billedet. Der er således få registreringer af gravpladser, boplads- eller værkstedspladser omkring Mariagerfjord.

Hornsgård

Fjelstedlokaliteten er så småt ved at udvikle sig som en vigtig plads, når vikingetidens samfund skal beskrives i området omkring Mariagerfjord. Med dens mange metalfund fra jernalder og vikingetid og nu også bebyggelse, grubehuse og gravplads fra perioderne ligger der et stort potentiale gemt i pladsen, og det er derfor vigtigt at få alle aspekter med inden især gravene bliver ødelagt af moderne dyrkning. Derfor er museet meget glad for bevillingen på 95.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til nærmere undersøgelser.

Tilsvarende velkommen er bevillingen på 212.500 kr. yderligere undersøgelser ved Hornsgård nær Sebbersund. Her fandt man – ud fra luftfotos i 2008 50 tætliggende grubehuse. Museet har sidenhen gennemført flere mindre undersøgelser på pladsen for at klarlægge karakteren af lokaliteten, som har stor interesse på grund af den korte afstand til handelspladsen ved Sebbersund, der er dateret til vikingetiden.

Ved den sidste undersøgelse fremkom ud over grubehuse fra vikingetiden spredte stolpehuller og resterne efter et ildsted og et par lergulve, som formodes at stamme fra langhuse. På gulvene fandt man flere itubrudte lerkar, der dateres til ca. 200 f. Kr. – den periode, som arkæologerne kalder førromersk jernalder. Velbevarede huse med lergulve er sjældne og noget, vi ellers mest kender fra de såkaldte byhøje, hvor husene er velbevarede, fordi de har været beskyttet af massive affaldslag. De nye huse fra Hornsgård udgør derfor et vigtigt grundlag for sammenligning og videre analyser. 
Begge udgravninger vil finde sted efter høst i år.

Skrevet 12. september 2017