Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Arrangementer i 2019
Arrangementer i 2018
Arrangementer i 2017
Arrangementer i 2016
Arrangementer i 2015

8. september 2019: Efterårstur til Strandingsmuseet St. George, Sahl Kirke og herregården Spøttrup.

13. juni 2019: Besøg på KMD, Aalborg.

26. maj 2019: Forårstur til Fyrkat, Gasmuseet og Lystfartøjsmuseet i Hobro, sejlads med Svanen til Bramslev Bakker.

8. marts 2019: Renæssancemiddag på Mortens Kro i Aalborg

6.-9. september 2018: Firedagstur til Det Romerske Germanien.

20. august 2018: Havnerundfart med MS Kysten.

3. juni 2018: Forårstur til bageri– og melvirksomheden Aurion, Vendsyssel Teater, Vendsyssel Historiske Museum og Vennebjerg Kirke.

Halvdagsarrangement efterår 2017

Den 1. november 2017 var foreningen på besøg hos Nordjyske Medier.

Efterårsturen 2017

Efterårsturen 2017 med titlen ”I vikingernes fodspor i Østfold og Vestfold” var arrangeret af Lars Christian Nørbach, direktør for Nordjyllands historiske Museum. Turen fandt sted i weekenden den 8.-10. september 2017 med overnatninger på hotel i Oslo.
I Sverige besøgtes bl.a. bronzealderhelleristningerne i Tanumområdet, i Norge Vikingeskibsmuseet, Norsk Folkemuseum samt gravhøjene ved Borre, Nordens største gravfelt fra vikingetiden.

Tidligere arrangementer

Forårsturen 2017

Forårsturen den 11. juni 2017 gik til Vesthimmerland: Limfjordsmuseet i Løgstør, Stenaldercenter Ertebølle og Johs. V. Jensens Museum i Farsø.

I Løgstør besøgtes Limfjordsmuseets samlinger, hvorefter deltagerne påmønstrede det gode skib Grevinde Danner og sejlede ad Frederik VIIs Kanal, fra den ene ende af kanalen til den anden. Undervejs orienterede besætningen om kanalens historie, og i hver ende af kanalen besøgtes kanalfogedens/-betjentens karakteristiske hvidkalkede hus med kamtakkede gavle.

På Stenaldercenter Ertebølle gav arkæolog Erik Johansen en fremragende rundvisning i centrets samling.

I Johs. V. Jensens Museum gav Hans Støttrup Jensen og Inger-Lise Jæger, formand for hhv. museets bestyrelse og støtteforening inspirerende oplæg om forfatterens liv og værk.

Efterårsturen 2016

Efterårsturen den 4. september 2016 gik til Aarhus. Her besøgtes Moesgaard Museum med særudstillingen om Roms gladiatorer. Undervejs i bussen gav formand Hans Henrik Lauritzen en introduktion til særudstillingen, og på museet viste Lars Chr. Nørbach rundt i Moesgaard Museums permanente udstilling.
Om eftermiddagen besøgtes havnefronten i Aarhus, bl.a. byens ny kulturhus Dokk1.

Forårsturen 2016

Turen gik til Vrejlev Klosterkirke, kopien af Bayeux-tapetet på Børglum Kloster, Kaas Briketfabrik og Gjøl Kirke.

Ekskursion til Slesvig

I foråret 2015 var Kulturhistorisk Forening for Nordjylland medarrangør af en to-dages ekskursion til Slesvig under ledelse af direktør Lars Chr. Nørbak fra Nordjyllands Historiske Museum.
Der blev aflagt besøg ved Hedeby, Dannevirke, Slesvig Domkirke, Istedløven i Flensborg, Dybbøl Banke, Sønderborg Slot og Genforeningsmuseet i Christiansfeld.

Museumscenter Hanstholm

Efterårsturen den 13. september 2015 gik til Museumscenter Hanstholm, hvor der var rundvisning ved en af museets guider. Desuden besøgtes kirkerne i Ræhr, Tilsted og Tømmerby med teolog og kunsthistoriker Birgitte Bech som guide.

Byvandring i Aalborg

Den 9. oktober 2015 var foreningen på byvandring i det centrale Aalborg, hvor lektor Anne-Lise Schou Petersen guidede os rundt til et udvalg af byens ny, store gavlmalerier.