Sydskandinaviens største: 400 jernalderhuse fundet i Sdr. Tranders

I to år har arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum været i gang med at udgrave og registrere en meget stor boplads med tilhørende gravplads fra store dele af jernalderen, det vil sige ca. år 500 f.Kr til år 500 e.Kr.

I alt har arkæologer udgravet over 400 jernalderhuse i området vest for Sdr. Tranders, og den ældste del af bopladsen kan, ifølge udgravningsleder og arkæolog Lars Egholm Nielsen, betegnes som den største af sin art i Sydskandinavien. Bopladsen har endvidere været en del af en jernalderbygd, som har udgjort et større samfund i den sydøstlige del af Aalborg.

Nye boliger erstatter jernalderens landsby

Udgravningen er foranlediget af A. Enggaard A/S planer om at byggemodne en 8 hektar stor grund ved Da Vinci Parken. Som loven foreskriver, har Nordjyllands Historiske Museum derfor udgravet og registreret fortidsminderne før entreprenørmaskinerne går i gang med at etablere de fremtidige boliger.

I alt skal der opføres 300 nye boliger og et friplejehjem mellem Da Vinci Parken og Kiplings Allé vest for Sdr. Tranders. Den nye bydel får navnet Tranders Høje, og den strækker sig over 35.000 m2 fordelt på 200 rækkehuse og omkring 100 etageboliger.

A. Enggaards A/S vision for den nye bydel er at skabe en identitet, der afspejler de arkæologiske fund, som Nordjyllands Historiske Museum har gjort på stedet.

”Området er unikt på grund af dets jernalderfortid, og det har vi selvfølgelig med i vores planer for byggeriet. Netop temaet fra de tidlige bosætninger er også indtænkt i helhedsplanen for den færdige bydel blandt andet i form af navngivning af veje og brug af byggematerialer, der afspejler områdets historie,” siger projektudviklingschef Morten Løgsted fra A. Enggaard A/S.

Gode bevaringsforhold giver ny viden

Bopladsen fra ældre jernalder (500 f.Kr til 200 e.Kr.) strækker sig over et 4,3 hektar stort område, og udgravningen har tilføjet mange detaljer om datidens byggeri, økonomi og levevis. Og på grund af brugen af kridt i jernalderens huskonstruktioner, er der særlig gode bevaringsforhold for blandt andet dyreknogler og redskaber af ben. Dyreknogler er ikke altid bevaret på udgravninger, men her er de blandt andet med til at give et unikt indblik i jernalderens husdyrhold.

Den yngre del af bopladsen (200 til 500 e.Kr.) strækker sig over et område på 7 hektar, hvoraf 5 hektar er blevet udgravet i forbindelse med tidligere byggerier i området. Denne del af bopladsen har en tilhørende gravplads, hvor der indtil videre er undersøgt omkring 80 begravelser.

Når arkæologerne pakker deres grej sammen senere på året, så A. Enggaard A/S maskiner kan overtage, så går selve analyse- og fortolkningsarbejdet af de mange optegnelser og genstande i gang. Det vil uden tvivl give ny og vigtig viden om datidens samfund.

I to år har arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum været i gang med at udgrave det, som de kalder for Sydskandinaviens største landsby fra ældre jernalder. Den ligger i Sdr. Tranders tæt ved Aalborg, og tirsdag 15. oktober holder vi åben udgravning med rundvisning og aktiviteter for børn.

Skrevet 1. oktober 2019