Se middelaldersværdet på Aalborg Historiske Museum

Konservatoren fra Bevaringscenter Nord har allerede været i gang med den første afrensning af sværdet, og der er tydelige spor efter en inskription. Foto: Nordjyllands Historiske Museum.

Sværdet udstilles fra Skærtorsdag 18. april frem til 1. juni på Aalborg Historiske Museum. Der er åbent tirsdag til lørdag kl. 10-17.

Det var lidt af en sensation, da et sværd fra middelalderen pludselig stak op af jorden i Algade midt i Aalborg i februar måned. Sværdet var ikke alene intakt, det var usædvanligt velbevaret, og da konservatoren fra Bevaringscenter Nord indledte afrensningen af sværdet, dukkede spor af en mulig inskription også frem på klingen.

Nu kan du se sværdet på Aalborg Historiske Museum, hvor det udstilles i en speciel sikkerhedsmontre frem til 1. juni 2019. Herefter skal det tilbage til Bevaringscenter Nord, så konservatorerne kan afslutte arbejdet med det.

Allerede kort tid efter fundet, kunne konservatoren ved den første afrensning af sværdets klinge konstatere, at der faktisk ser ud til at være spor efter en indskrift i sværdets blodrille.

Vi kender til flere eksempler på indlagte bogstaver og tegn på sværdklinger fundet rundt omkring i Europa, men også fra danske fund kender vi til denne detalje. Der er i mange tilfælde tale om mestermærker, dvs. navnet eller logoet fra de våbensmedjer, som i sin tid producerede klingerne.

I 800-1000 produceres der f.eks. talrige klinger med inskriptionen +VLFBERHT+, der har fungeret som et slags varemærke eller en typebetegnelse for disse klinger. I højmiddelalderen skifter tendensen dog mere til, at der nu bliver indlagt religiøse sætninger som f.eks. ”in nomine domini” eller længere vilkårlige forløb af bogstaver, som ikke giver nogen umiddelbar mening.

På sværdet fra Algade i Aalborg kan man se, at der har været indlagt en indskrift på adskillige centimeters længde, og på enkelte af tegnene er der oven i købet rester af et gyldent metal. Guld er der ikke tale om, men nok nærmere en kobberlegering. Det bliver utroligt spændende at se, hvad der står, når hele klingen er renset. Men mens det er udstillet for bilver inskriptionen “uopdaget”.

Det var rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, der først spottede sværdet i mulden under en kloakgravning i Aalborg, som blev overvåget af arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum. Og her fik Kenneth Nielsen pludseligt meget travlt, for presse fra både ind- og udland ville høre mere om det sensationelle fund.  

Det intakte og velbevarende sværd blev hurtigt dateret til middelalderen – nærmere bestemt 1300-tallet. Klingen, der stadig er skarp, er dobbeltægget og har en længde på 93 cm, mens hele sværdet er 112 cm langt. Man kan kun gisne om, hvordan det er havnet i jorden lige der, men det kan for eksempel være sket under et militært angreb på Aalborg eller ved en træfning uden for byens vestlige vold engang i 1300-årene.

Mere sikkert er det, at våbnet har tilhørt en adelsmand, for det at anskaffe sig et sværd i middelalderen var en yderst bekostelig affære, og kun krigereliten – som dengang bestod af adlen – har haft råd til at bære et sådant våben.

Skrevet 2. april 2019