700 år gamle fiskehytter i Nibe vækker national interesse

700 år gamle fiskehytter i Nibe vækker national interesse

Slots- og Kulturstyrelsen har kåret de mest spektakulære arkæologiske fund i 2022

Hvert år i december kårer Slots- og Kulturstyrelsen sammen med landets museer de ti mest spændende arkæologiske fund, der er gjort i Danmark i løbet af året – og i år har fundet af sildefiskehytter i Nibe fundet vej til listen med topfund. Et fund, der rokker ved tidspunktet for Nibes opståen.

Det var tilbage i sensommeren, at arkæologer ved Nordjyske Museer kom på sporet af fiskehytterne i forbindelse med opførelsen af tre nye rækkehuse i Strandgade centralt i Nibe.

Ved en udgravning i området blev der fundet i alt 11 mindre hytter, som ikke tidligere er set i Nibe. De havde et 5-15 cm tykt gulvlag, og stolper i to af hytterne afslørede, at de har været henholdsvis 2,70×2,70 meter og 2,50×4,00 meter store. Hytterne var let nedgravede på en lav strandvold. I middelalderen lå denne strandvold sandsynligvis helt ud til fjorden, men i dag er der omkring 200 meter ud til vandet.

Man har tidligere fundet lignende hytter ved Skannør og Falsterbo i Skåne samt ved Dragør på Amager. Her knyttes de til middelalderens sildefiskeri, hvilket også er tilfældet her i Nibe.

Men det, som gør sildehytterne ekstra spændende, er dateringen.

Nibe vokser for alvor til egentlig by i løbet af første halvdel af 1400-tallet, men nedtrådt i et af gulvlagene i de fundne hytter fandt arkæologerne blandt andet en såkaldt borgerkrigsmønt, der stammer fra 1300-tallet, mens gulvet i en anden sildefiskerhytte indeholdt et kandeskår – ligeledes fra 1300-tallet. Vi er derfor i årene omkring det tidspunkt, hvor Nibe bliver en egentlig by. Alt tyder altså på, at hytterne stammer fra det allerældste af Nibe.

Sildeeventyret i Nibe

Hvor stort sildefiskeriet har været i 1300-tallet ved man ikke helt, men når man kommer op i 1600-tallet, var Nibe et stort fiskerleje med en købstadslignende bebyggelse. Byens erhvervsgrundlag var fiskeriet af de massive sildestimer, der hver forsommer gydede på den lavvandede bredning ud for byen.

Nibe har på det tidspunkt ikke købstadsprivilegier, og alt handel på fiskerlejet er underlagt de store købmænd i Aalborg, der gør alt, hvad der står i deres magt for at forhindre, at Nibe officielt bliver købstad.

Først i 1727 lykkedes det byen at blive købstad, og på det tidspunkt er Nibe landets vigtigste sildefiskerby med en årlig eksport på 6000-7000 tønder sild (700-800 tons sild), alene til Lybæk, som var en af Nordeuropas vigtigste handelsbyer i den periode.

Starten på sildeeventyret skal findes i 1300-tallet, og Nibesilden nævnes første gang i Lybæk i 1369, hvilket også er første gang, at Nibesilden nævnes i de historiske kilder.

Rokker ved Nibes fødsel

I den sammenhæng er fundet af de 11 sildefiksehytter i Nibe særdeles interessante. De viser nemlig ifølge arkæologerne, at der muligvis var aktivitet på stedet allerede fra begyndelsen af 1300-tallet. Det gør sildefiskerhytterne samtidige eller muligvis endda ældre end de omtalte Nibesild fra Lybæk i 1369.

Det kan derfor være stedet for Nibes fødsel, man har fundet. Under alle omstændigheder er de uden tvivl fra den allerældste del af Nibe, og det er det, som gør, at de er endt på Slots- og kulturstyrelses top10 over de største arkæologiske fund i 2022.

Udover fiskehytterne ved Nibe finder man på Slots- og kulturstyrelsens liste over helt særlige fund i Danmark i 2022 blandt andet også pyntesyge jernalderfolk fra Midtjylland i ternet tøj, en sjællandsk jættestue med havudsigt, genbrugte gravhøje i Thy, en gravplads for rejsende ved Viborg, 11.000 år gamle træplatforme fra jægerstenalderen på Nordsjælland samt fundamentet til en middelalderbro over Odense Å.

Slots- og kulturstyrelsens top10 over de største arkæologiske fund i Danmark i 2022

(ikke-prioriteret rækkefølge)

  • 11.000 år gamle træplatforme (Museum Nordsjælland)
  • Jættestue med havudsigt (Museum Vestsjælland)
  • Genbrugte gravhøje (Museum Thy)
  • Broen under vandet (Museum Odense)
  • De overlevende (Sydvestjyske Museer)
  • Farveglade jernalderfolk (Museum Midtjylland)
  • Fortiden sat på spidsen (Museum Sydøstdanmark)
  • Gravplads for rejsende (Viborg Museum)
  • Nibes sildeeventyr (Nordjyske Museer)
  • Tre gode fund fra bunden af Guldborgsund (Vikingeskibsmuseet)